Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: Zmluvy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZMB_119_2018Wolf & Linden s. r. o., Medená 7, 811 02 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služiebposkytovanie právnych služieb do 31.12.2022, Čl. IV Poučenie o ochrane osobných údajov0,00 €12.12.2018nestanovený
ZM_118_2018Monika Halászová, kancelárske služby, Talichová 15,841 02 Bratislava 42Zmluva o dielo č. 120818Vianočný program Gizka Oňová, 8.12.2018 600,00 €8.12.2018nestanovený
ZM_117_2018Ing. Peter ZacharKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €6.12.2018nestanovený
ZM_116_2018JUDr. Oto Lobodáš, PhD.Kúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €6.12.2018nestanovený
ZM_115_2018Milan BorovskýKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €6.12.2018nestanovený
ZM_114_2018RAMINAJA s. r. o., Jána Hollého 51/32, 922 42 MaduniceZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na podujatie - Mikuláš 2018 300,00 €6.12.2018nestanovený
ZM_113_2018NOVA 18 s. r. o.,Vajanského 7673/40, 917 01 TrnavaKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovnehnuteľnosť p. č. 88/19 v k. ú. Madunice31 000,00 €6.12.2018nestanovený
ZM_112_2018Ľuboš PolačikKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €4.12.2018nestanovený
ZM_111_2018Peter BrezovskýKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €4.12.2018nestanovený
ZM_110_2018DONNER KEBAB, Marek Revaj, 919 33 Trakovice 372Zmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na podujatie - Mikuláš 2018 100,00 €4.12.2018nestanovený
ZM_109_2018Mgr. Janka PisarikováKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €1.12.2018nestanovený
ZM_108_2018Mgr. Božena SvitekováKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €1.12.2018nestanovený
ZM_107_2018RAMINAJA s. r. o., Jána Hollého 51/32, 922 42 MaduniceKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovpredaj nehnuteľnosti, p. č. 410/3 v k. ú. Madunice5 332,10 €1.12.2018nestanovený
ZM_106_2018Zdenka GabrišováKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €1.12.2018nestanovený
ZM_105_2018Irena ElišováKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €1.12.2018nestanovený
ZM_104_2018Econit, s. r. o., 925 01 Matúškovo 887Zmluva o vedení účtovnej evidencie podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaposkytovanie služieb podľa Zmluvy o vedení účtovnej evidencie0,00 €1.12.2018nestanovený
ZM_103_2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) č. 9106573229združená dodávka plynu0,00 €27.11.2018nestanovený
ZM_102_2018Energie Montage s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaZmluva o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") Hasičská zbrojnica Madunice - 2. etapa65 920,20 €16.11.2018nestanovený
ZM_101_2018Petronela PetríkováZmluva o nájme bytu č. 701/C2/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovpredĺženie prenájmu obecného NB0,00 €15.11.201815.11.2021
ZM_100_2018Irena ŠupkováZmluva o nájme č. 424/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011nájom hrobového miesta40,00 €7.11.20181.1.2028
ZM_99_2018Naše detičky o. z., Štúrova 423/1, 920 42 ČerveníkNájomná zmluvaprenájom nehnuteľnosti obce, uznesenie OZ č. VII/503/20180,00 €1.11.2018nestanovený
ZM_98_2018Obec KoplotovceZmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov obcí uzatvorená podľa § 7 ods. 5 zákona č. 369/1990b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisovprojekt "Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi obcami Madunice a Koplotovce"3 482 265,22 €1.11.2018nestanovený
ZM_97_2018Adriana VilhelmováZmluva o nájme bytu č. 700/A7/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.11.201831.10.2021
ZMB_96_2018Helena JežováDodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 700/A7/2014ukončenie nájomného vzťahu0,00 €1.11.201831.10.2018
ZM_95_2018Emília MegováZmluva o nájme bytu č. 701/C1/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov0,00 €1.11.201831.10.2021
ZM_94_2018Rudolf NitkaZmluva o nájme č. 423/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011 200,00 €23.10.2018nestanovený
ZM_93_2018Gabriela ČellárováZmluva o nájme č. 34/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta40,00 €23.10.2018nestanovený
ZM_92_2018Gabriela ČellárováZmluva o nájme č. 33/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011 prenájom hrobového miesta40,00 €23.10.2018nestanovený
ZM_91_2018HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o poskytnutí finančného darupeňažný dar na vybudovanie kaplnky Panny Márie Lurdskej na cintoríne5 000,00 €9.10.2018nestanovený
ZM_90_2018 UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,821 01 BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov, GDPRosobné údaje0,00 €6.10.2018nestanovený
ZMB_89_2018 UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,821 01 BratislavaDodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluvesprac. osobných údajov0,00 €6.10.2018nestanovený
ZM_88_2018Erika VančováZmluva o nájme bytu č. 701/C6/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB0,00 €1.10.201830.9.2021
ZM_87_2018 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Zmluva o pripojení do distribučnej sieteodber zemného plynu0,00 €15.9.201811.9.2020
ZM_86_2018HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o spoluprácispolupráca a úhrada nákladov na vypracovaniea schválenie zmeny č. 5 ÚPO Madunice pre lokalitu 16/V2 200,00 €14.9.2018nestanovený
ZM_85_2018ELT Management Company Slovakia s, r. o., Vajnorská 171/A, 831 04 BratisklavaZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAzber pneumatík0,00 €12.9.2018nestanovený
ZM_84_2018Mgr. Juraj MiškayZmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba (uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h, bod 1 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)poskytovanie sociálnej služby, opatrovateľská služba0,00 €1.9.2018nestanovený
ZM_83_2018Filip ĎurišZmluva o nájme bytu č. 700/A4/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €29.8.201831.8.2021
ZM_82_2018Mgr. Beata Rybáriková a manželZmluva o nájme bytu č. 701/D6/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €29.8.201831.8.2021
ZMB_81_2018ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaDodatok Ponuka E. Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi alebo Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberaDodatok Ponuka E. Benefit0,00 €28.8.2018nestanovený
ZM_80_2018Jana ČimováZmluva o nájme bytu č. 701/D10/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €24.8.2018nestanovený
ZM_79_2018V.I.P. SEKURITY, s. r. o., M. Mišíka 3, 971 01 PrievidzaZmluva o poskytnutí strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o SBS a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. - 41 - 2018strážna služba, Cibuľové slávnosti Madunice 20181 000,00 €16.8.2018nestanovený
ZM_78_2018HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na Cibuľové slávnosti 20183 000,00 €10.8.2018nestanovený
ZM_77_2018MOREAU AGRI spol. s r. o., Družstevná 616/13, 922 42 MaduniceZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na Cibuľové slávnosti 2018 500,00 €7.8.2018nestanovený
ZM_76_2018Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18160120 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov finančný príspevok na projekt: Cibuľové slávnosti 2018 800,00 €28.7.2018nestanovený
ZM_75_2018Stanislav Fodor a manželkaZmluva o nájme bytu č. 701/C3/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €25.7.201831.7.2021
ZM_74_2018Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04753poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu Dobrá kniha- dobrý priateľ 1 000,00 €20.7.2018nestanovený
ZM_73_2018 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaZmluva č. 025-3-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácierealizácia projektu: "Cibuľové slávnosti 2018". 500,00 €14.7.2018nestanovený
ZM_72_2018Energie Montage s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaZmluva o dieloHasičská zbrojnica - I. etapa 130 873,22 €10.7.2018nestanovený
ZM_71_2018Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice, 922 42 MaduniceZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov na skladovanie materiálu obce 120,00 € (jednotková)5.7.2018nestanovený
ZM_70_2018Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 BratislavaDarovacia zmluva č. ZM-26-18-1-00177-00010finančný dar - Cibuľové slávnosti 17.-19.8.20181 700,00 €29.6.2018nestanovený
Položky 1-50 z 1022
Zmluvy » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie0,00 €15.1.2013nestanovený
1/2012Matej Vančo - MAVA, A. S. Puškina 87/18, 922 42 Madunicenajomna zmluva o najme a podnajme nebytovych priestorovnajom a podnajom nebytovych priestorov1 633,64 €1.1.201331.12.2017

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 12.12.2018

meniny má: Otília

  • Streda3-4graphic-icon
  • Štvrtok2-6graphic-icon
  • Piatok1-3graphic-icon

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================
Zberný dvor bude do 2.3.2019 zatvorený.

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka