Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
MaduniceHľadať
 
 

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: Zmluvy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 994
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZM_91_2018HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o poskytnutí finančného darupeňažný dar na vybudovanie kaplnky Panny Márie Lurdskej na cintoríne5 000,00 €9.10.2018nestanovený
ZM_90_2018 UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,821 01 BratislavaZmluva o spracúvaní osobných údajov, GDPRosobné údaje0,00 €6.10.2018nestanovený
ZMB_89_2018 UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,821 01 BratislavaDodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluvesprac. osobných údajov0,00 €6.10.2018nestanovený
ZM_88_2018Erika VančováZmluva o nájme bytu č. 701/C6/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB0,00 €1.10.201830.9.2021
ZM_87_2018 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava Zmluva o pripojení do distribučnej sieteodber zemného plynu0,00 €15.9.201811.9.2020
ZM_86_2018HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o spoluprácispolupráca a úhrada nákladov na vypracovaniea schválenie zmeny č. 5 ÚPO Madunice pre lokalitu 16/V2 200,00 €14.9.2018nestanovený
ZM_85_2018ELT Management Company Slovakia s, r. o., Vajnorská 171/A, 831 04 BratisklavaZmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMAzber pneumatík0,00 €12.9.2018nestanovený
ZM_84_2018Mgr. Juraj MiškayZmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba (uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h, bod 1 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)poskytovanie sociálnej služby, opatrovateľská služba0,00 €1.9.2018nestanovený
ZM_83_2018Filip ĎurišZmluva o nájme bytu č. 700/A4/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €29.8.201831.8.2021
ZM_82_2018Mgr. Beata Rybáriková a manželZmluva o nájme bytu č. 701/D6/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €29.8.201831.8.2021
ZMB_81_2018ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaDodatok Ponuka E. Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi alebo Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberaDodatok Ponuka E. Benefit0,00 €28.8.2018nestanovený
ZM_80_2018Jana ČimováZmluva o nájme bytu č. 701/D10/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €24.8.2018nestanovený
ZM_79_2018V.I.P. SEKURITY, s. r. o., M. Mišíka 3, 971 01 PrievidzaZmluva o poskytnutí strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o SBS a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. - 41 - 2018strážna služba, Cibuľové slávnosti Madunice 20181 000,00 €16.8.2018nestanovený
ZM_78_2018HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na Cibuľové slávnosti 20183 000,00 €10.8.2018nestanovený
ZM_77_2018MOREAU AGRI spol. s r. o., Družstevná 616/13, 922 42 MaduniceZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na Cibuľové slávnosti 2018 500,00 €7.8.2018nestanovený
ZM_76_2018Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18160120 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov finančný príspevok na projekt: Cibuľové slávnosti 2018 800,00 €28.7.2018nestanovený
ZM_75_2018Stanislav Fodor a manželkaZmluva o nájme bytu č. 701/C3/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €25.7.201831.7.2021
ZM_74_2018Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-513-04753poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu Dobrá kniha- dobrý priateľ 1 000,00 €20.7.2018nestanovený
ZM_73_2018 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 TrnavaZmluva č. 025-3-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácierealizácia projektu: "Cibuľové slávnosti 2018". 500,00 €14.7.2018nestanovený
ZM_72_2018Energie Montage s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaZmluva o dieloHasičská zbrojnica - I. etapa 130 873,22 €10.7.2018nestanovený
ZM_71_2018Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Madunice, 922 42 MaduniceZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestorov na skladovanie materiálu obce 120,00 € (jednotková)5.7.2018nestanovený
ZM_70_2018Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 BratislavaDarovacia zmluva č. ZM-26-18-1-00177-00010finančný dar - Cibuľové slávnosti 17.-19.8.20181 700,00 €29.6.2018nestanovený
ZM_69_2018Zuzana PáleníkováZmluva o nájme bytu č. 700/B3/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €28.6.201830.6.2021
ZM_68_2018 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská ŠtiavnicaNájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisovprenájom pozemkov pre Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi obcami Madunice a Koplotovce1,00 € (jednotková)22.6.201831.12.2045
ZM_67_2018EsseKappa, s.r.o., Voderady 3039, 922 41 DrahovceNájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely, ktorú v súlade s ust.§ 663 až § 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov v platnom znení prenájom poľnohospodárskych pozemkov66,90 € (jednotková)21.6.2018nestanovený
ZM_66_2018EsseKappa, s.r.o., Voderady 3039, 922 41 DrahovceZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na kultúrne podujatia organizované obcou 200,00 €21.6.2018nestanovený
ZM_65_2018Alena Obertová, KoplotovceNájomná zmluva (dohoda o užívaní) uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisovprenájom pozemkov pre Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi obcami Madunice a Koplotovce1,00 € (jednotková)20.6.201819.6.2038
ZM_64_2018Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo MaduniceNájomná zmluva o nájme pozemkovprenájom pozemkov pre Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi obcami Madunice a Koplotovce1,00 € (jednotková)20.6.201819.6.2028
ZM_63_2018Poľnohospodárske družstvo ČerveníkNájomná zmluva o nájme pozemkovprenájom pozemkov pre Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi obcami Madunice a Koplotovce 107,00 € (jednotková)20.6.201819.6.2028
ZM_62_2018Valerián HeskoZmluva o nájme č. 147/2016 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta20,00 €14.6.201816.6.2023
ZM_61_2018Jozef GalbičkaKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov kúpa p. č. 1768/17, 1769/13 v k. ú. Madunice4 160,00 €9.6.2018nestanovený
ZM_60_2018Dobrovoľná požiarna ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 58 103 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľbnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaposkytnutie finančnej dotácie na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Madunice5 000,00 €8.6.2018nestanovený
ZM_59_2018BOGI TEAM, s. r. o., M. R. Štefánika 644/28, 922 42 MaduniceZmluva o spolupráciúprava podmienok vzájomnej spolupráce pre vybudovanie Tenisového areálu0,00 €2.6.2018nestanovený
ZM_58_2018Helena HeskováZmluva o nájme č. 421/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta20,00 €1.6.201829.4.2028
ZM_57_2018Zuzana DvorskáZmluva o nájme č. 214 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta80,00 €1.6.20189.1.2026
ZM_56_2018Anna BarkociováZmluva o nájme č. 420/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta20,00 €1.6.201829.4.2028
ZM_55_2018Eva BarkociováZmluva o nájme č. 419/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta20,00 €1.6.20182.4.2028
ZM_54_2018Alexandra VančováZmluva o nájme č. 417/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta20,00 €1.6.20186.2.2028
ZM_53_2018Wolf & Linden s. r. o., Medená 7, 811 02 BratislavaZmluva o poskytnutí právnej službyposkytovanie právnych služieb 0,00 € (jednotková)30.5.2018nestanovený
ZM_52_2018MADE spol. s r. o., Lazovná 69, 974 01 Banská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá podľa § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovúprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov0,00 €30.5.2018nestanovený
ZM_51_2018 SysMont s. r. o., Bernolákova 701/69,920 01 HlohovecZmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémomúprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov0,00 €26.5.2018nestanovený
ZM_50_2018Webygroup s.r.o., Nižovec 8936/2A, 960 01 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajov uzatvorená v zmysle ustanovení § 34 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia EP rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údaúprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov0,00 €26.5.2018nestanovený
ZM_49_2018Barbora SlovákováKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nehnuteľnosti v k. ú. Madunice p. č. 1773/274 - výmera 578 m2, 1773/389 - výmera 121 m29 841,92 €25.5.2018nestanovený
ZM_48_2018Bezpečnostný technik a technik PO, Ing. Dušan Petrovič,Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom uzatvorená v zmysle § 34 ods. 3 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovúprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov0,00 €25.5.2018nestanovený
ZM_47_2018RAPID - IS s. r. o., Lombardiniho 17, 831 03 BratislavaZmluva o prevode akcií uzavrertá podľa § 19 a nasl. Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a inv. službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisovprevod akcií v počte 285 ks cenných papierov49 875,00 €18.5.2018nestanovený
ZM_46_2018OCTAGO CORPORATION j.s.a., Hlboká 3023/31, 921 01 PiešťanyZmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotovenie diela: Workout ihrisko22 602,61 €17.5.2018nestanovený
ZM_45_2018Július ŠvikruhaZmluva o nájme bytu č. 701/D2/2018predĺženie nájmu, obecný NB0,00 €15.5.201814.5.2019
ZM_44_2018Ľubica Jačeková a Adam Briedik, MaduniceZmluva o nájme bytu č. 701/D1/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného nájomného bytu0,00 €28.4.201830.4.2021
ZM_43_2018Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-512-01944poskytnutie finančných prostriedkov na projekt "Prázdniny v knižnici"1 500,00 €28.4.2018nestanovený
ZM_42_2018osobnyudaj.sk, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceZmluva č. ZO/2018Z9850 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v pl. znení (Obchodný zákonník), a § 23 a nasl. úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov0,00 €25.4.2018nestanovený
Položky 1-50 z 994
Zmluvy » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie0,00 €15.1.2013nestanovený
1/2012Matej Vančo - MAVA, A. S. Puškina 87/18, 922 42 Madunicenajomna zmluva o najme a podnajme nebytovych priestorovnajom a podnajom nebytovych priestorov1 633,64 €1.1.201331.12.2017

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 21.10.2018

meniny má: Uršuľa

  • Sobota186graphic-icon
  • Nedeľa142graphic-icon
  • Pondelok164graphic-icon

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2018 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka