Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: Zmluvy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZM_73_2019Zuzana PilováZmluva o nájme č. 427/C76 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta88,55 €25.6.201924.1.2029
ZM_72_2019Bc. Matej Kadlečík a manželka VeronikaZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B4/2019predĺženie prenájmu obecného NB0,00 €25.6.201930.6.2022
ZM_71_2019Dobrovoľný hasičský zbor MaduniceZmluva o výpožičkeHasičská zbrojnica0,00 €25.6.2019nestanovený
ZM_70_2019Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova48, 832 37 BratislavaZmluva o úvere č. 403/CC/19poskytnutie úveru 300 000,00 €21.6.2019nestanovený
ZM_69_2019Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-513-01907realizácia - Projektu s názvom Prázdniny v knižnici1 500,00 €20.6.2019nestanovený
ZM_68_2019HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na podujatie - Cibuľové slávnosti 20193 000,00 €20.6.2019nestanovený
ZM_67_2019NOVA 18 s. r. o.,Vajanského 7673/40, 917 01 TrnavaZmluva o nájmepríprava a realizácia projektu vybudovania inžinierskych sietí, parcela č. 88/19, k. ú. Madunice0,00 €18.6.2019nestanovený
ZM_66_2019HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o spoluprácispolupráca a úhrada nákladov na vypracovanie a schválenie zmeny č. 5/2018 Územného plánu Obce Madunice pre lokalitu 16/V zo statusu výhľadu do statusu návrhovej časti ÚPO. 2 200,00 €11.6.2019nestanovený
ZMB_65_2019Mário VáradyDodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C8/2011platenie dohodnutého nájomného0,00 €31.5.2019nestanovený
ZMB_64_2019Branislav ŠvančaraDodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D7/2016platenie dohodnutého nájomného0,00 €29.5.2019nestanovený
ZMB_63_2019Bc. Matej Kadlečík a manželka VeronikaDodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B4/2013platenie dohodnutého nájomného 0,00 €29.5.2019nestanovený
ZMB_62_2019Michal Žuffa a manž.Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B7/2011platenie dohodnutého nájomného0,00 €25.5.2019nestanovený
ZMB_61_2019Miloš Mikula a manž. Zuzana, MaduniceDodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 701/C7/2011platenie dohodnutého nájomného0,00 €25.5.2019nestanovený
ZMB_60_2019Alena Vilhelmová Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D11/2010platenie dohodnutého nájomného0,00 €25.5.2019nestanovený
ZMB_59_2019Martina DubovskáDodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B620110,00 €25.5.2019nestanovený
ZMB_58_2019Matúš ŠkrabákDodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D3/2009platenie dohodnutého nájomného0,00 €24.5.2019nestanovený
ZMB_57_2019Miroslav Paulovič a Jana Blštáková Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu č. 700/B12/2010platenie dohodnutého nájomného0,00 €24.5.2019nestanovený
ZMB_56_2019ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaDodatok Ponuka E.Benefitk Zmlluve o združenej dodávke elektriny, resp. Zmluve o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi alebo Zmluve o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb oprávnenému odberateľovi0,00 €21.5.2019nestanovený
ZM_55_2019ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinyč. zmluvy 94092472630,00 €21.5.2019nestanovený
ZM_54_2019Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonovpripojenie odberného elektrického zariadenia, ul. Vážska p. č. 1758/10,00 €21.5.2019nestanovený
ZM_53_2019STAVECO, s.r.o., Dopravná 412, 955 01 TopoľčanyZmluva o dielo č. 1907/2019Prístavba s nadstavbou MŠ Madunice, 2. etapa, časť A 196 579,25 €18.5.2019nestanovený
ZM_52_2019Ľubica DrgonováZmluva o nájme č. 385/C194 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta20,00 €16.5.201914.7.2028
ZM_51_2019Renáta DankováZmluva o nájme č. 431/A176 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta20,00 €16.5.20191.1.2027
ZM_50_2019Július ŠvikruhaZmluva o nájme bytu č. 701/D2/2019 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB0,00 €11.5.201914.5.2020
ZMM_49_2019Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec - členské obce: Leopoldov, Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Madunice, Merašice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Tekolďany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce, Drahovce, Sokolovce, KátlovceDodatok č. 2 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úraduPristúpenie obce Dolné Trhovište0,00 €1.3.2019nestanovený
ZM_48_2019Ing. Gabriela FilipováKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov notebook Lenovo G50-70 15.6 i3-4005U/4G/500G/WIN81,00 €4.5.2019nestanovený
ZM_47_2019Zoja ZigováZmluva o nájme bytu č. 521/4C/2019prenájom obecného NB0,00 €1.5.201930.4.2022
ZMB_46_2019Barbora BuchalíkováDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 521/4C/2016skončenie nájomného vzťahu k 30.04.20190,00 €1.5.2019nestanovený
ZM_45_2019FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 TrnavaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S19T600382 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.zber, preprava, zneškodňovanie komunálnych odpadov0,00 €1.5.2019nestanovený
ZM_44_2019BOGI TEAM, s. r. o., M. R. Štefánika 644/28, 922 42 MaduniceNájomná zmluvaprenájom pozemku p. č. 1758/10 k. ú. Madunice0,00 €27.4.2019nestanovený
ZM_43_2019Mgr. Marína KovaľováZmluva o nájme bytu č. 700/A6/2019 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB0,00 €26.4.201930.4.2022
ZMB_42_2019Energie Montage s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Hasičská zbrojnica Madunice - 2. ETAPA" zo dňa 14.11.2018 uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znenícena diela71 634,16 €25.4.2019nestanovený
ZMB_41_2019Energie Montage s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Hasičská zbrojnica Madunice - 1. ETAPA" zo dňa 9.7.2018 uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom zneníCena predmetu zmluvy 130 324,68 €25.4.2019nestanovený
ZM_40_2019N.M. - AUDIT, spol. s r. o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad VáhomZmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.audit účtovnej závierky k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 20183 000,00 €16.4.201931.12.2019
ZM_39_2019Zmluva o nájme č. 333/C121 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta 395,00 €11.4.201911.7.2022
ZM_38_2019Mária BranickáZmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h, bod 1 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisovsociálna a opatrovateľská služba0,00 €3.4.2019nestanovený
ZM_37_2019Dobrovoľná požiarna ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 59 032 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkazabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Madunice5 000,00 €2.4.2019nestanovený
ZM_36_2019Externé obstarávanie s. r. o., Pekárska 11, 917 01 TrnavaZmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.verejné obstarávanie 480,00 € (jednotková)31.3.201931.3.2020
ZM_35_2019Stanislav JančičekZmluva o nájme bytu č. 700/A1/2019 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB 0,00 €31.3.201931.3.2022
ZM_34_2019Anna ŠuchováZmluva o nájme bytu č. 521/4B/2019prenájom obecného NB0,00 €31.3.201931.3.2022
ZMB_33_2019Peter UjhelyDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 521/4B/2016skončenie nájomného vzťahu k 31.03.20190,00 €31.3.2019nestanovený
ZM_32_2019Sidónia BrídzikováZmluva o nájme bytu č. 521/2B/2019prenájom obecného NB0,00 €28.3.201931.3.2022
ZM_31_2019Poľovná spoločnosť Kochanova MaduniceZmluva č. 1/15/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Zachovanie genofondu a spoločenskej činnosti v obci Madunice1 000,00 €17.3.2019nestanovený
ZM_30_2019 Zámocký Jazdecký klub Hlohovec, Stajňa PVOD MaduniceZmluva č. 6/49/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Aktivity zamerané pre obyvateľov a návštevníkov obce Madunice1 500,00 €17.3.2019nestanovený
ZM_29_2019 Slovenský Červený kríž - ÚS Trnava, MS SČK MaduniceZmluva č. 5/41/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt VČS- BDK, Deň zdravia, športové podujatie - Madunickým chotárom - 2. roč. 750,00 €17.3.2019nestanovený
ZM_28_2019Dobrovoľný hasičský zbor MaduniceZmluva č. 3/31/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Mladí hasiči3 150,00 €17.3.2019nestanovený
ZM_27_2019Telovýchovná jednota MaduniceZmluva č. 2/28/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Využitie športového areálu v obci - Športovanie dospelých a mládeže12 600,00 €15.3.2019nestanovený
ZM_26_2019TKM - Tenisový klub Madunice, o. z. Zmluva č. 7/55/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Zabezpečenie a rozvoj činnosti TKM-Tenisového klubu Madunice v roku 20197 500,00 €15.3.2019nestanovený
ZM_25_2019Základná organizácia Jednoty dôchodcov MaduniceZmluva č. 4/37/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Kultúrne vyžitie - návšteva kultúrnych pamiatok, kúpanie 600,00 €15.3.2019nestanovený
ZM_24_2019Marián SobotaZmluva o nájme č. 430/A114 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta40,00 €8.3.201914.5.2026
Položky 1-50 z 1107
Zmluvy » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2/2018CORINTHIA s. r. o., Bučany 107Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení noviel a Občianskeho zákonníkanájom a podnájom nebytových priestorov0,00 €1.1.2019nestanovený
1/2018CORINTHIA s. r. o., Bučany 107Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení noviel a Občianskeho zákonníkanájom a podnájom nebytových priestorov0,00 €21.12.2018nestanovený
1/2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie0,00 €15.1.2013nestanovený
1/2012Matej Vančo - MAVA, A. S. Puškina 87/18, 922 42 Madunicenajomna zmluva o najme a podnajme nebytovych priestorovnajom a podnajom nebytovych priestorov1 633,64 €1.1.201331.12.2017

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka