Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: Zmluvy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1054
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZM_20_2019Roman BenedikZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_19_2019JUDr. Oto Lobodáš, PhD.Zmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_18_2019Peter ČerňanskýZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_17_2019Mgr. Janka PisarikováZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_16_2019Mgr. Božena SvitekováZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_15_2019Peter BrezovskýZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_14_2019Ing. Peter ZacharZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_13_2019Milan RakZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_12_2019Blanka ElišováZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_11_2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.02.2018 dodávka plynu0,00 €31.1.2019nestanovený
ZM_10_2019Marie JeškováZmluva o nájme bytu č. 700/B2/2019 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB0,00 €31.1.201931.1.2020
ZMB_9_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_8_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_7_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_6_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_5_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_4_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_3_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_2_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_1_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZM_131_2018Ondrej KabátZmluva o nájme č. 426/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta20,00 €15.1.2019nestanovený
ZM_130_2018 ENVI-PAK, a. s., Galvaniho 7/B,824 04 BratislavaZmluva č. ZSE2311201827 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovrámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce0,00 €8.1.2019nestanovený
ZM_129_2018Adriana PilarováZmluva o nájme bytu č. 701/D6/2018/A uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB0,00 €1.1.201931.12.2021
ZMB_128_2018Mgr. Beata Rybáriková a Marek RybárikDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D6/2018skončenie nájomného vzťahu k 31.12.20180,00 €1.1.201931.12.2018
ZM_127_2018JAVER, r.r.o., Marek Revaj, 919 33 Trakovice 372Nájomná zmluva č. 127/2018 o prenájme verejného priestranstvaposkytovanie služieb rýchleho občerstvenia Kebab - Madunice1 533,00 € (jednotková)1.1.201931.12.2020
ZM_126_2018LDH s.r.o., Červeník Nájomná zmluva č. 126/2018 o prenájme nebytových priestorov, uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovPredĺženie prenájmu pre lekáreň v priestoroch OcÚ do 31.12.20220,00 €1.1.201931.12.2022
ZM_125_2018Iveta Čapkovičová, MaduniceZmluva o nájme bytu v rodinnom dome č. 47/28 a užívaní príslušenstva nehnuteľnostiprenájom bytu30,00 € (jednotková)1.1.201931.12.2019
ZM_124_2018Jozef Vargačík, Malá ulička 595, 922 42 MaduniceNájomná zmluva č. 124/2018 o prenájme verejného priestranstvastánok predajne zmrzliny 400,00 € (jednotková)1.1.201931.12.2022
ZM_123_2018Eva KuchtováZmluva o nájme č. 425/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011 prenájom hrobového miesta40,00 €22.12.2018nestanovený
ZM_122_2018Zuzana BartovičováZmluva o nájme bytu č. 701/D5/2018 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB0,00 €22.12.201831.12.2021
ZM_121_2018TKM - Tenisový klub Madunice, o. z. Zmluva č. 8/485/2018 o poskytnutí účelovej dotácieZabezpečenie a rozvoj činnosti TKM - Tenisový klub Madunice v 2. polroku 20183 800,00 €18.12.2018nestanovený
ZM_120_2018Mgr. Pavol Kováč, Brestovec 433, 907 01 MyjavaZmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaodborné prehliadky a skúšky VTZ tlakových a plynových kotlov a kontrola účinnosti kotlov0,00 €14.12.201831.12.2022
ZMB_119_2018Wolf & Linden s. r. o., Medená 7, 811 02 BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služiebposkytovanie právnych služieb do 31.12.2022, Čl. IV Poučenie o ochrane osobných údajov0,00 €12.12.2018nestanovený
ZM_118_2018Monika Halászová, kancelárske služby, Talichová 15,841 02 Bratislava 42Zmluva o dielo č. 120818Vianočný program Gizka Oňová, 8.12.2018 600,00 €8.12.2018nestanovený
ZM_117_2018Ing. Peter ZacharKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €6.12.2018nestanovený
ZM_116_2018JUDr. Oto Lobodáš, PhD.Kúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €6.12.2018nestanovený
ZM_115_2018Milan BorovskýKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €6.12.2018nestanovený
ZM_114_2018RAMINAJA s. r. o., Jána Hollého 51/32, 922 42 MaduniceZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na podujatie - Mikuláš 2018 300,00 €6.12.2018nestanovený
ZM_113_2018NOVA 18 s. r. o.,Vajanského 7673/40, 917 01 TrnavaKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovnehnuteľnosť p. č. 88/19 v k. ú. Madunice31 000,00 €6.12.2018nestanovený
ZM_112_2018Ľuboš PolačikKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €4.12.2018nestanovený
ZM_111_2018Peter BrezovskýKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €4.12.2018nestanovený
ZM_110_2018DONNER KEBAB, Marek Revaj, 919 33 Trakovice 372Zmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar na podujatie - Mikuláš 2018 100,00 €4.12.2018nestanovený
ZM_109_2018Mgr. Janka PisarikováKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €1.12.2018nestanovený
ZM_108_2018Mgr. Božena SvitekováKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €1.12.2018nestanovený
ZM_107_2018RAMINAJA s. r. o., Jána Hollého 51/32, 922 42 MaduniceKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovpredaj nehnuteľnosti, p. č. 410/3 v k. ú. Madunice5 332,10 €1.12.2018nestanovený
ZM_106_2018Zdenka GabrišováKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €1.12.2018nestanovený
ZM_105_2018Irena ElišováKúpna zmluva o predaji hnuteľných vecí uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovprevod vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku, notebooku6,62 €1.12.2018nestanovený
ZM_104_2018Econit, s. r. o., 925 01 Matúškovo 887Zmluva o vedení účtovnej evidencie podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaposkytovanie služieb podľa Zmluvy o vedení účtovnej evidencie0,00 €1.12.2018nestanovený
ZM_103_2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) č. 9106573229združená dodávka plynu0,00 €27.11.2018nestanovený
ZM_102_2018Energie Montage s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaZmluva o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") Hasičská zbrojnica Madunice - 2. etapa65 920,20 €16.11.2018nestanovený
Položky 1-50 z 1054
Zmluvy » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2/2018CORINTHIA s. r. o., Bučany 107Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení noviel a Občianskeho zákonníkanájom a podnájom nebytových priestorov0,00 €1.1.2019nestanovený
1/2018CORINTHIA s. r. o., Bučany 107Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení noviel a Občianskeho zákonníkanájom a podnájom nebytových priestorov0,00 €21.12.2018nestanovený
1/2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie0,00 €15.1.2013nestanovený
1/2012Matej Vančo - MAVA, A. S. Puškina 87/18, 922 42 Madunicenajomna zmluva o najme a podnajme nebytovych priestorovnajom a podnajom nebytovych priestorov1 633,64 €1.1.201331.12.2017

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

  • Sobota11-2graphic-icon
  • Nedeľa10-2graphic-icon
  • Pondelok11-1graphic-icon

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================
Zberný dvor bude do 2.3.2019 zatvorený.

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka