Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: Zmluvy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1076
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZMB_42_2019Energie Montage s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Hasičská zbrojnica Madunice - 2. ETAPA" zo dňa 14.11.2018 uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znenícena diela71 634,16 €25.4.2019nestanovený
ZMB_41_2019Energie Montage s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Hasičská zbrojnica Madunice - 1. ETAPA" zo dňa 9.7.2018 uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom zneníCena predmetu zmluvy 130 324,68 €25.4.2019nestanovený
ZM_40_2019N.M. - AUDIT, spol. s r. o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad VáhomZmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.audit účtovnej závierky k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 20183 000,00 €16.4.201931.12.2019
ZM_39_2019Zmluva o nájme č. 333/C121 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta 395,00 €11.4.201911.7.2022
ZM_38_2019Mária BranickáZmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h, bod 1 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisovsociálna a opatrovateľská služba0,00 €3.4.2019nestanovený
ZM_37_2019Dobrovoľná požiarna ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 59 032 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkazabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Madunice5 000,00 €2.4.2019nestanovený
ZM_36_2019Externé obstarávanie s. r. o., Pekárska 11, 917 01 TrnavaZmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.verejné obstarávanie 480,00 € (jednotková)31.3.201931.3.2020
ZM_35_2019Stanislav JančičekZmluva o nájme bytu č. 700/A1/2019 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB 0,00 €31.3.201931.3.2022
ZM_34_2019Anna ŠuchováZmluva o nájme bytu č. 521/4B/2019prenájom obecného NB0,00 €31.3.201931.3.2022
ZMB_33_2019Peter UjhelyDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 521/4B/2016skončenie nájomného vzťahu k 31.03.20190,00 €31.3.2019nestanovený
ZM_32_2019Sidónia BrídzikováZmluva o nájme bytu č. 521/2B/2019prenájom obecného NB0,00 €28.3.201931.3.2022
ZM_31_2019Poľovná spoločnosť Kochanova MaduniceZmluva č. 1/15/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Zachovanie genofondu a spoločenskej činnosti v obci Madunice1 000,00 €17.3.2019nestanovený
ZM_30_2019 Zámocký Jazdecký klub Hlohovec, Stajňa PVOD MaduniceZmluva č. 6/49/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Aktivity zamerané pre obyvateľov a návštevníkov obce Madunice1 500,00 €17.3.2019nestanovený
ZM_29_2019 Slovenský Červený kríž - ÚS Trnava, MS SČK MaduniceZmluva č. 5/41/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt VČS- BDK, Deň zdravia, športové podujatie - Madunickým chotárom - 2. roč. 750,00 €17.3.2019nestanovený
ZM_28_2019Dobrovoľný hasičský zbor MaduniceZmluva č. 3/31/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Mladí hasiči3 150,00 €17.3.2019nestanovený
ZM_27_2019Telovýchovná jednota MaduniceZmluva č. 2/28/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Využitie športového areálu v obci - Športovanie dospelých a mládeže12 600,00 €15.3.2019nestanovený
ZM_26_2019TKM - Tenisový klub Madunice, o. z. Zmluva č. 7/55/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Zabezpečenie a rozvoj činnosti TKM-Tenisového klubu Madunice v roku 20197 500,00 €15.3.2019nestanovený
ZM_25_2019Základná organizácia Jednoty dôchodcov MaduniceZmluva č. 4/37/2019 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia na projekt Kultúrne vyžitie - návšteva kultúrnych pamiatok, kúpanie 600,00 €15.3.2019nestanovený
ZM_24_2019Marián SobotaZmluva o nájme č. 430/A114 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta40,00 €8.3.201914.5.2026
ZM_23_2019Marián SobotaZmluva o nájme č. 429/A 111 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta40,00 €8.3.201914.5.2026
ZM_22_2019Marián SobotaZmluva o nájme č. 428/2019/A236 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta80,00 €8.3.201914.5.2026
ZM_21_2019Wolf & Linden s. r. o., Medená 7, 811 02 BratislavaDohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej službyposkytovanie právnych služieb0,00 €1.3.2019nestanovený
ZM_20_2019Roman BenedikZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_19_2019JUDr. Oto Lobodáš, PhD.Zmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_18_2019Peter ČerňanskýZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_17_2019Mgr. Janka PisarikováZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_16_2019Mgr. Božena SvitekováZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_15_2019Peter BrezovskýZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_14_2019Ing. Peter ZacharZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_13_2019Milan RakZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_12_2019Blanka ElišováZmluva o výpožičke podľa § 659 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)Výpožička hnuteľného majetku obce - notebook s príslušenstvom0,00 €6.2.2019nestanovený
ZM_11_2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaDodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.02.2018 dodávka plynu0,00 €31.1.2019nestanovený
ZM_10_2019Marie JeškováZmluva o nájme bytu č. 700/B2/2019 uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB0,00 €31.1.201931.1.2020
ZMB_9_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_8_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_7_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_6_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_5_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_4_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_3_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_2_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZMB_1_2019Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovmobilný internet, notebook0,00 €26.1.2019nestanovený
ZM_131_2018Ondrej KabátZmluva o nájme č. 426/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011prenájom hrobového miesta20,00 €15.1.2019nestanovený
ZM_130_2018 ENVI-PAK, a. s., Galvaniho 7/B,824 04 BratislavaZmluva č. ZSE2311201827 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovrámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce0,00 €8.1.2019nestanovený
ZM_129_2018Adriana PilarováZmluva o nájme bytu č. 701/D6/2018/A uzatvorená podľa § 663, 685 a nasl. OZ v platnom znení a v súlade s ust. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisovprenájom obecného NB0,00 €1.1.201931.12.2021
ZMB_128_2018Mgr. Beata Rybáriková a Marek RybárikDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D6/2018skončenie nájomného vzťahu k 31.12.20180,00 €1.1.201931.12.2018
ZM_127_2018JAVER, r.r.o., Marek Revaj, 919 33 Trakovice 372Nájomná zmluva č. 127/2018 o prenájme verejného priestranstvaposkytovanie služieb rýchleho občerstvenia Kebab - Madunice1 533,00 € (jednotková)1.1.201931.12.2020
ZM_126_2018LDH s.r.o., Červeník Nájomná zmluva č. 126/2018 o prenájme nebytových priestorov, uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisovPredĺženie prenájmu pre lekáreň v priestoroch OcÚ do 31.12.20220,00 €1.1.201931.12.2022
ZM_125_2018Iveta Čapkovičová, MaduniceZmluva o nájme bytu v rodinnom dome č. 47/28 a užívaní príslušenstva nehnuteľnostiprenájom bytu30,00 € (jednotková)1.1.201931.12.2019
ZM_124_2018Jozef Vargačík, Malá ulička 595, 922 42 MaduniceNájomná zmluva č. 124/2018 o prenájme verejného priestranstvastánok predajne zmrzliny 400,00 € (jednotková)1.1.201931.12.2022
Položky 1-50 z 1076
Zmluvy » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
2/2018CORINTHIA s. r. o., Bučany 107Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení noviel a Občianskeho zákonníkanájom a podnájom nebytových priestorov0,00 €1.1.2019nestanovený
1/2018CORINTHIA s. r. o., Bučany 107Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov uzavretá podľa zákona č. 116/1990 Zb. v znení noviel a Občianskeho zákonníkanájom a podnájom nebytových priestorov0,00 €21.12.2018nestanovený
1/2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie0,00 €15.1.2013nestanovený
1/2012Matej Vančo - MAVA, A. S. Puškina 87/18, 922 42 Madunicenajomna zmluva o najme a podnajme nebytovych priestorovnajom a podnajom nebytovych priestorov1 633,64 €1.1.201331.12.2017

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka