Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

ZAUJÍMAVOSTI

Vianočné medové hody v Maduniciach

 

Výstava slovenských medov v Maduniciach
Madunickí včelári usporiadali prezentáciu slovenských medov,
ktorá sa uskutočnila
dňa 11.12.2011 od 10.00 do 17.00 h
v priestoroch zasadacej miestnosti Obecného úradu Madunice.


Madunice –obec s príznačným názvom v spojitosti s medom  ( v Maduniciach s madom).
dodnes sa historici nevedia zhodnúť o jeho pôvode. Existujú dve teórie o jeho vzniku. Prvá
sa  odvoláva na bylinu madunica, ktorá hodne  rástla a rastie na  lúkach a pasienkoch v po-
vodí  rieky  Váh . Druhá sa odvoláva na slovné spojenie „madu-nic“ z obdobia, kedy rieka
Váh  spôsobovala povodne  v lokalitách popri svojom toku. Veľká voda  brala obydlia
ľuďom  aj zvieratám. Dlho po povodni zostávali zaliate lúky, polia a včely nestihli svoj jarný
rozvoj. Toho dôsledkom bolo  „  madu-nic“. Polemizovať, ktorá z týchto verzií  je správna
nemienim. Fakt ale je, že december 2011 som nazval Madunické medové hody v dvoch
dejstvách.
Prvé dejstvo

Napadlo ma , že deťom z včelárskeho krúžku, ktorý vznikol pri ZŠ J. Hollého
v okt. 2011 a má 10 členov spestrím program. 2.dec. 2011 na krúžku im ukážem výrobu
sviečok a vianočných  figúriek z včelieho vosku. Bolo treba vymeniť triedu  za priestor
so sporákom  a iným potrebným náčiním, teda našu kuchyňu a aj obývačku. Medové
oblátky, koláčiky, medový čaj, a samozrejme voskové figúrky, ktoré sa po vychladnutí
vylupovali z formičiek  bol asi doteraz  najkrajší zážitok, ktorý deti zažili v súvislosti
s včelárskym  krúžkom. A odmena pre mňa  a pre manželku – rozžiarené očká detí. To
peniazmi  nevyčísliš.


2. dejstvo- 11.12.2011
Advent -čas vianočný, čas očakávania  radostnej noviny- u kresťanov určite. Ale aj čas
spojený s nakupovaním darčekov a symbolov Vianoc. Medzi ne patrí nesporne med
a medová oblátka. Z toho pohľadu je predvianočné obdobie príležitosť pre včelárov
zhodnotiť svoju celoročnú prácu.  Na  akej úrovni to včelári robia veľmi záleží. Pravý,
čistý , nefalšovaný med je vzácna potravina a jej prezentácia by mala byť dôstojná  a prav-
divá. Reklamy ktoré zavádzajú , podávajú nepravdivé a polovičné informácie ohľadom
medu ľudia už prezreli a pri nákupe medu sa radšej obracajú  na dôveryhodného včelára.
Vážme si ich dôveru a pokračujme v nastúpenom trende dodržiavania kvality, vysvetľovania
a informovania o nezastupiteľných  liečivých účinkoch medu a včelích produktov.

Aj to bol dôvod prečo sa včelári z Maduníc rozhodli usporiadať včelársku výstavu
s názvom  VČELY A MED.   50 vzoriek medu od včelárov z regiónu Hlohovec tvorilo
degustačnú tabuľu, kde si obyvatelia Maduníc, ale aj pocestní pochutnávali a mohli porov-
návať odlišnosti a druhové rozdiely medov. A veru boli aj takí, ktorí ochutnali všetky vzorky

aj 2 krát. Tešil nás  aj záujem občanov o včelársku techniku, ktorá bola súčasťou výstavy.
Spokojnosť bola obojstranná. Občania sa dozvedeli nové veci o včelárine a včelári, že mohli
zvýšiť gramotnosť a povedomie nevčelárov. Verím, že sme týmto spôsobom posunuli vedomie
nevčelárov a aj takýto spôsob prezentácie prinesie v budúcnosti svoje ovocie.
Všetkým včelárom v novoročnom vinše do roku 2012 prajem:


Zdravie, šťastie, lásku, pokoj.
Dobrých ľudí všade vôkol.
Medu nech nám pán Boh žičí.
Zdravie nech nás nesklame.
Chvíle šťastia pekných príčin,
to si všetci želajme.        
                                                Ľubomír  Vančo

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011

Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011

 
 
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011

 
 
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011

 
 
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011
Výstava slovenských medov v Maduniciach 11.12.2011

 

FRAŠTACKÝ POHÁR NA MADUNICKOM KANÁLI

Dňa 1. 10. 2011 sa uskutočnil II. ročník pretekov v love rýb udicou na plávanú v Hlohovci, na rieke Váh - pod Madunickou hydrocentrálou na pretekárskej trati v užívaní SRZ MsO Hlohovec. Podujatie bolo usporiadané p. Kňazovickým pod záštitou SRZ MsO Hlohovec v spolupráci s Mestom Hlohovec a Obcou Madunice.
Za krásneho slnečného rána sa zaprezentovalo 15 dvojíc pretekárov z celého Slovenska. Po slávnostnom otvorení, ktoré zahájil riaditeľ pretekov Mgr. Rastislav Gajdoš a príhovoru starostky Obce Madunice Mgr. Aleny Jelušovej sa pretekári zúčastnili losovania miest a nastali prípravy a samotný pretek, ktorý trval štyri hodiny.
Po štvorhodinovom lovení prišlo na rad váženie a vyhlasovanie výsledkov:
 
1. LEVICE Mičian Vladimír – Minďák Tomáš 
2. PREŠOV Olejňák Michal – Olejňák Daniel 
3. Trnava „A“ MIVARDI Ardan Peter - Pilát Peter 

Víťaz sektora „A“ Olejňák Michal - Prešov 
Víťaz sektora „B“ Görög Martin – Hlohovec „C“  

Preteky sa konali za jasného, teplého, takmer letného počasia. Podujatie môžeme hodnotiť ako veľmi vydarené či už z pohľadu usporiadateľov, ako i z pohľadu pretekárov. Organizátori udelili 5 cien: okrem troch hlavných - obdržali ceny i najlepší jednotlivci z oboch sektorov. Krásne ceny potešili víťazov a to nielen finančná časť, ale i pohár pre pretekárov 1. miesta, či krásne plakety v semišových puzdrách pre ostatné umiestnenia. Ďalej všetci víťazi dostali darčekové koše a kozmetiku. Ceny pretekárom odovzdal riaditeľ pretekov Mgr. Rastislav Gajdoš a tajomník organizácie SRZ MsO Hlohovec Mgr. Ján Ottinger. Jediným negatívom na celom podujatí (čo sa však nedá organizátorom ovplyvniť) bolo iba to, že ryba brala slabo o čom svedčia úlovky jednotlivých pretekárov.

                                                                                                             SRZ MsO Hlohovec

 

 


 

 PRIORITY OBCE MADUNICE A MOŽNOSTI ČERPANIA DOTÁCIÍ Z FONDOV EÚ

Obec Madunice je zaradená do kohézneho pólu rastu mimo záujmového územia inovačných pólov rastu v rámci regionálneho rozvoja, čo má svoj význam v tom, že sa môže uchádzať o finančné prostriedky Európskej únie v rámci programu Regionálny operačný program /ROP/ v druhom programovacom období v rokoch 2007 - 2O13.
Podľa dohovorov je zabezpečené financovanie projektov tak, že obec sa bude spolupodieľať na projekte 5% čiastkou z uznaných nákladov na projekt a celou čiastkou neuznaných nákladov. Je preto dôležité sledovať všetky výzvy a najmä pravidlá financovania a vypracovať projekt i s rozpočtom tak, aby všetky položky mohli byť uznané ako oprávnené náklady. Keďže obec nemá zamestnanca vyčleneného na takéto aktivity, je potrebné uzatvoriť zmluvu s renomovanou agentúrou, ktorá by zabezpečila pre obec nielen všetky potrebné podklady, ale aj vypracovala žiadosť, ktorá bude spĺňať všetky formálne náležitosti a bude spracovaná tak, aby žiadosť bola úspešná. Ide teda nielen o kvalitu projektu, ale i žiadosti a rýchlosť pri zaregistrovaní sa, lebo objem finančných prostriedkov je síce obrovský / cca 4OO mld.korún/, ale treba si uvedomiť, že budú rozdelené do rôznych oblastí a žiadateľov bude veľké množstvo. Môže sa teda stať i prípad, že projekt i žiadosť budú spĺňať všetky náročné kritériá a napriek tomu nemusí byť dotácia pridelená z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v tej - ktorej kapitole, resp. oblasti. Dôležité teda bude určiť priority obce a zamerať sa na vypracovanie takých projektov, ktoré sú z hľadiska rozvoja obce najdôležitejšie, aby obec uniesla vlastné náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie, ale tiež 5%-ný podiel spolufinancovania, keďže momentálna zaúverovanosť obce je vysoká.
Obec okrem ROP môže získať aj prostriedky cez Poľnohospodársku platobnú agentúru, ktorá obsahuje aj oblasti nezahrnuté v ROP, ale musí sa rozhodnúť odkiaľ bude finančné prostriedky žiadať, lebo podmienka je, že nesmie žiadať z oboch programov. Ak by sme niektorú oblasť zvolili cez PPA, tak len cez členstvo v Združení miestnej akčnej skupiny, ktorej sme členom.
V neposlednom rade sa môže obec uchádzať i o získanie finančných prostriedkov na cezhraničnú spoluprácu, kde môžu byť zahrnuté i projekty z oblastí, na ktoré sa nemôže žiadať z predchádzajúcich dvoch programov, ale tu pri financovaní platí zásada, že obec musí stavbu vybudovať a dokončiť celú z vlastných zdrojov a až potom /čo niekedy trvá aj viac ako rok/ môže žiadať o prefinancovanie celých 100 %.
Priority obce:

l. Rekonštrukcia všetkých budov ZŠ a MŠ spolu s prístavbou jedného oddelenia MŠ. / zateplenie budov, výmena okien, vybudovanie valbovej strechy na budove ZŠ, telocvične a MŠ, výmena radiátorov, svietidiel a nábytku vrátane rekonštrukcie chodníkov a výsadby zelene ako i vybudovanie nových športovísk v areáli školy/
- vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie /lebo nestačí len PD pre stavebné povolenie/ a podávanie žiadostí navrhujem rozdeliť na tri etapy / budovy ZŠ, športoviská, budova MŠ s nadstavbou/ - predpokladaný náklad 35 mil.korún

2.Rekonštrukcia chodníkov pri štátnej ceste vrátane verejného osvetlenia a opravy povrchov celého veľkého parkoviska, reorganizácia dopravy, zníženie možnosti na parkovanie kamiónov a nákladnej automobilovej dopravy, výsadba zelene - predpokl. náklad 2O mil.sk

3. Rekonštrukcia miestnych komunikácií podľa dôležitosti vrátane vybúrania starých a vybudovania nových chodníkov s výsadbou zelene:
- Cintorínska ul. 9 mil. Sk
- Štúrova 8 mil. Sk
- Osloboditeľov 10 mil. Sk
- Mlynárska 10 mil. Sk
- Veľká 10 mil. Sk
- Vážska 12 mil. Sk
- Školská 7 mil. Sk
- Železničná 7 mil. Sk

Komunikácie celkom 73 mil. Sk

Náklady na PD cca 200 000,- Sk

4. Rekonštrukcia a dobudovanie Zóny Jána Hollého, a to časť okolo NKP Kostola Narodenia Panny Márie, Záhrada Jána Hollého a časť od Penziónu Važinka – celý park - predpokl.náklad 10 mil.Sk

5. Rekonštrukcia a dobudovanie amfiteátra / vybudovanie nových sociálnych zariadení, šatní vrátane prekrytia javiska, výmena dlažby a tanečnej plochy + altán/ - predpokl.náklad 10 mil.Sk

6. Dobudovanie vnútorného vybavenia kultúrneho domu /opony, závesy, ozvučenie, divadelné osvetlenie, medzisteny na zmenšenie priestoru a zateplenie budovy a strechy.
Predpokl. náklad 8 mil.Sk

7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v obci - predpokl.náklad
8 mil.Sk

8. Vybudovanie cyklotrasy v spolupráci s obcami Drahovce, Červeník, Leopoldov s napojením na cyklotrasu Horná Streda – P iešťany – Drahovce, Madunice – Hlohovec - Sereď vrátane informačných tabúľ a premostením cez rieku Váh do obce Koplotovce s možnosťou využívať termálne kúpalisko, či háje za účelom turistiky

9. Rekonštrukcia a prístavba budovy na štadióne TJ cca 10 mil. Sk.

Okrem uvedených aktivít ostáva nedoriešená administratívna budova PVOD, kde je spracovaný projekt rekonštrukcie na domov sociálnej starostlivosti, ale v súčasnom programovacom období je realizácia podmienená počtom obyvateľov obce – min. 5 000, čo obec Madunice nespĺňa.
Schválené OZ Madunice 3.3.2008

Mgr. Alena Jelušová
        starostka obce


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka