Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

ZÁSTUPKYŇA STAROSTKY

Starostka Obce Madunice Mgr. Alena Jelušová v súlade s ustanovením § 13b zákona

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

p o v e r u j e

poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Maduniciach Mgr. Boženu Svitekovú zastupovaním starostky

v nasledovnom rozsahu:

- plní úlohy podľa par. 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- v zmysle par. 4 ods. 5 zákona zabezpečuje spoluprácu s politickými stranami, hnutiami a občianskymi združeniami v obci

- vykonáva funkciu predsedníčky redakčnej rady Madunických ozvien   
a zastupuje starostku obce pri občianskych rozlúčkach na smútočných obradoch

- zastupuje obec pri výkone originálnych a prenesených kompetencií v rozsahu osobitných poverení starostkou obce
 
     Za stanovený rozsah zastupovania starostky obce a skutočný výkon činnosti prináleží zástupkyni starostky odmena v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OZ Madunice a členov komisií pri OZ Madunice.
 
     Účinnosť tohto poverenia zaniká vydaním nového poverenia zástupcu starostky alebo uplynutím funkčného obdobia poverenej poslankyne alebo odvolaním zástupkyne starostky 
z funkcie.

 

V Maduniciach dňa 14.12.2018        Mgr. Alena Jelušová       ...................................
                                                              starostka obce
 

    Poverená zástupkyňa starostky svojim podpisom potvrdzuje, že rozumie obsahu a účelu tohto poverenia, a že sú jej známe úlohy zástupkyne starostky podľa zákona, a že toto poverenie prijíma.


V Maduniciach dňa 14.12. 2018       Mgr. Božena Sviteková       ..................................
                                                        zástupkyňa starostky obce

 

Originál tohto dokumentu vlastnoručne podpísaný oboma stranami s pečiatkou obce Madunice je založený v dokumentácii Obecného úradu Madunice.


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka