Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
MaduniceHľadať
 
 

ZASADANIA OZ

 Zápisnica, uznesenia OZ_5.3.2018.pdf (4.9 MB) (4.9 MB)

 
 Zápisnica a uznesenia OZ 23.4.2018.pdf (5.5 MB) (5.5 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 OZ_bod c. 4.pdf (275.5 kB) OZ_bod c. 4.pdf (275.5 kB)

 

 

 

 
 OZ_ bod c. 7.pdf (225.8 kB) OZ_ bod c. 7.pdf (225.8 kB)

 

 
 OZ_bod c. 8.pdf (206.5 kB) OZ_bod c. 8.pdf (206.5 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 k bodu č.12.pdf (191.8 kB) k bodu č.12.pdf (191.8 kB)

 

 

POZVÁNKA A PRACOVNÝ MATERIÁL NA ROKOVANIE OZ MADUNICE DŇA 29.6.2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA A PRACOVNÝ MATERIÁL NA ROKOVANIE OZ MADUNICE DŇA 11.6.2015

Položky 1-5 z 6

 

 

 

 

 
Položky 1-5 z 6

POZVÁNKA A PRACOVNÝ MATERIÁL NA ROKOVANIE OZ MADUNICE DŇA 26.5.2015

Položky 1-5 z 7

 

 

 

 

 
Položky 1-5 z 7

POZVÁNKA A PRACOVNÝ MATERIÁL NA ROKOVANIE OZ MADUNICE DŇA 27.4.2015

Položky 1-5 z 12
 pozvanka oz .pdf (437.4 kB) pozvanka oz .pdf (437.4 kB)

 

 

 

 

 
Položky 1-5 z 12

Pozvánka a pracovný materiál na rokovanie OZ Madunice dňa 24.2.2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   súlade   s  ustanovením   § 13 ods.   4 písm.   a/ zákona   NR SR    č. 369 /1990 Zb.   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uskutoční riadne pracovné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Madunice   dňa 09. februára 2015 o 17.00 h v zasadačke obecného úradu.
 

Program rokovania:

 

Schválenie programu rokovania OZ
Schválenie overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa 
Kontrola plnenia uznesení  OZ
Schválenie a voľba  členov pracovných komisií OZ
Schválenie vstupu obce do Miestnej akčnej skupiny Paradajs
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015
Správa Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predĺženie a schválenie nájomného vzťahu v obecných nájomných bytoch
Schválenie spôsobu a zámeru prenájmu časti nehnuteľnosti v majetku obce
 Schválenie druhého sobášiaceho
Interpelácie
Záver

 

 

V Maduniciach, 5. februára 2015

 

Mgr. Alena Jelušová

      starostka obce       


 

 

 

 

 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 21.10.2018

meniny má: Uršuľa

  • Sobota186graphic-icon
  • Nedeľa142graphic-icon
  • Pondelok164graphic-icon

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2018 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka