Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

SLOVENSKO

Hymna SR

Slovensko - Slovakia

Základné údaje o Slovensku

 

Prezident Slovenskej republiky: Andrej Kiska (od r. 2014)
Štátne zriadenie:
republika
Hlavné mesto:
Bratislava (452 288 obyvateľov)
Veľké mestá:
Košice (240 915), Prešov (92 687), Nitra (87 357), Žilina (86 685) Banská Bystrica (84 919), Trnava (70 191), Martin (60 772), Trenčín (58 872), Poprad (55 037), Prievidza (54 405), Zvolen (44 328).
Počet krajov:
8
Počet okresov:
79
Počet obyvateľov:
5 367 790
Úradný jazyk:
slovenský jazyk
Národnosť:
slovenská (86%), maďarská (10%), ostatné – rómska, česká, rusínska, nemecká, ukrajinská, poľská.

Geografické informácie

Rozloha:
49 034 km2
Nadmorská výška:
95 m n.m. (rieka Bodrog) – 2 655 m n.m. (Gerlachovský štít)
Susedné krajiny:
Česko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko

 

Všeobecné informácie o krajine

 

Vierovyznanie:
Slovensko je krajina s kresťanskou tradíciou. Najviac obyvateľov Slovenska, cca 60 % z celkového počtu, sa hlási k rímskokatolíckemu vyznaniu, cca 6% sa hlási k evanjelickému augsburskému vyznaniu a 3,4 % sa hlási ku gréckokatolíckemu vyznaniu. Najvyšší podiel veriacich je na severe a východe Slovenska.

Geografická poloha Slovenska:

Slovensko je vnútrozemský štát, temer v srdci Európy. Oddávna Slovenskom prechádzali dôležité dopravné a obchodné cesty medzi Baltským a Jadranským morom a medzi Čiernym a Severným morom. Slovensko susedí s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom. Najdlhšiu hranicu, 678 km, má s Maďarskom, najkratšiu, 92 km, s Ukrajinou. Slovensko zaberá časť karpatského oblúka, na juh od Karpát leží Panónska panva, kde pozdĺž Dunaja siaha Podunajská nížina, na východe krajiny sa rozprestiera východoslovenská nížina.
Najsevernejší bod je pri Babej hore na Orave, najjužnejší bod pri Patinciach pri Komárne, najzápadnejší bod Slovenska je pri Záhorskej Vsi, najvýchodnejší pri Novej Sedlici. Od Záhorskej Vsi po Novú Sedlicu má Slovensko 428 km. Výškové rozpätie Slovenska je od 94 m n.m. v Strede nad Bodrogom v južnom výbežku východoslovenskej nížiny po 2655 m n.m. vysoký Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách.

Podnebie a počasie:

Slovensko sa nachádza v severnom miernom pásme, s pravidelným striedaním sa štyroch ročných období,s prechodnými vplyvmi kontinentálneho a oceánskeho podnebia, čo spôsobuje sucho, v lete horúčavy a v zime mrazy. Oceánsky vzduch prináša zrážky a zmierňuje teploty. Pre horské oblasti sú charakteristické teplotné inverzie, najmä v jarnom a jesennom období. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 5,5 C po 10 C.
Najnižšia teplota bola na Slovensku nameraná vo Zvolenskej kotline: - 41 C ( 11.2.1929), najvyššia teplota v Komárne +39,8 C ( 5.7. 1950).

Vodstvo:

Územím Slovenska prechádza hlavné európske rozvodie. Z Rakúska na Slovensko priteká najväčšia stredoeurópska rieka Dunaj, ktorá spája Slovensko s Čiernym morom. V riečnych usadeninách Dunaja v oblasti Žitného ostrova sa nachádzajú najväčšie zásoby pozemných vôd na Slovensku. Najdlhšia slovenská rieka je Váh - 390 km. Na Slovensku, obzvlášť v Tatrách, sa nachádza veľa horských jazier - plies. Najväčšie a najhlbšie jazero je Veľké Hincovo pleso vo Vysokých Tatrách s rozlohou 20 ha a hĺbkou 53 m., najvyššie položené je Modré pleso vo Vysokých Tatrách vo výške 2157 m n.m.
Po II. svetovej vojne sa na Slovensku vybudoval väčší počet priehradných vodných nádrží, najviac (19) na rieke Váh Najznámejšie sú Liptovská Mara na Váhu, Zemplínska Šírava a vodné dielo Gabčíkovo na Dunaji.
Slovensko je mimoriadne bohaté na kvalitné minerálne pramene a termálne vody. Ich liečivá sila podnietila vznik mnohých známych kúpeľov, napr. Piešťany, Trenčianske Teplice, Bardejovské kúpele, Vyšné Ružbachy.
Vyhľadávané sú i termálne kúpaliská, napr. Vrbov, Bešeňová.

Jaskyne:

Celková plocha krasu na Slovensku je okolo 2700 km2. Doteraz je objavených a registrovaných viac ako 1200 jaskýň rôznych veľkostí a tvarov, z ktorých je 12 sprístupnených verejnosti ( Jaskyňa Driny, Harmanecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Slobody, Važecká jaskyňa, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica, Jasovská jaskyňa). V mnohých sa našli stopy po osídlení spred viac ako 5000 rokov, v niektorých sa praktizuje speleoterapia.

Rastlinstvo:

Dôsledkom rôznych typov hornín, pôdy, klímy, nadmorskej výšky a i. sa na Slovensku doposiaľ zistilo viac ako 3000 druhov rastlín, z nich mnohé vzácne endemity. Slovensko sa nachádza v pásme zmiešaných lesov. Lesy pokrývajú cca 40 % jeho územia.

Živočíšstvo:

Na Slovensku sa nachádzajú živočíchy niekoľkých druhov živočíšneho spoločenstva.Typickí zástupcovia sú napr. zajac, jarabica, hraboš, diviak, srna, jastrab, ďateľ, veverica, medveď, rys, hlucháň, líška, jeleň, vlk, divá kačica,hus, bocian, žaby, rôzne druhy rýb,napr. pstruh, kapor, mrena, atď. Niektoré živočíchy sú prísne chránené, napr. kamzík a svišť.

Ochrana prírody:

Ochrana prírody má na Slovensku svoje historické tradície a je na veľmi dobrej úrovni. V súčasnosti je na Slovensku 7 národných parkov: Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra, Národný park Muránska planina,Národný park Poloniny.
Výmera národných parkov je 243 219 ha (4,96 % z rozlohy Slovenska). Hlavné funkcie národných parkov spočívajú v ochrane prírodných procesov, usmerňovaní turistiky, v environmentálnej a ekologickej výchove

 

Naj na Slovensku

Najvyššie položené miesto: Gerlachovský štít, 2655 m nad morom
Najnižšie položené miesto:
hladina rieky Bodrog, 94 m nad morom
Najvyššia kostolná veža:
Spišská Nová Ves (87 m)
Najväčší zo 170 hradov a zámkov:
Spišský hrad
Najstaršia ľadová jaskyňa v Európe:
Dobšinská ľadová jaskyňa
Najdlhšia slovenská rieka:
Váh
Najvyššie položená obec:
Štrbské pleso, 1355 m nad morom
Najväčší riečny ostrov v Európe:
Žitný ostrov na Južnom Slovensku, 132 612 ha
Najväčší prírodný park:
Národný park Nízke Tatry, 81 000 ha
Najstaršia chránená rastlina na Slovensku:
plesnivec
Najväčšie i najhlbšie jazero SR:
Veľké Hincovo pleso - 20,1 ha, hĺbka 53 m
Miesto s najnižšou ročnou priemernou teplotou:
vrchol Lomnického štítu (2 632 m n.m.) - 3,7 °C
Lokalita s najvyšším priemerom zrážok za rok:
Zbojnícka chata (1 960 m n.m.) - 2 130 mm
Prvá tlačená kniha:
latinská učebnica od Lucasa Fabinusa, roku 1573 v Prešove
Prvé noviny:
Prešporské noviny, júl roku 1783 v Prešporku (Bratislava)
Najväčšia obec Slovenska:
Tvrdošovce (5400)
Najväčší drevený oltár na svete:
Levoča - Kostol sv. Jakuba, autor Majster Pavol z Levoče, začiatok 16. storočia, výška 18,6 m a šírka 6,3 m

 

 

 


Krajina v oblúku Karpát, na juh otvorená do podunajských rovín bola po tisícročia priestorom stretávania kultúr z juhu i severu, východu i západu. Na prelome vekov, v prvých storočiach nášho letopočtu na juhu Slovenska prebiehal Limes Romanus, hranica rímskej ríše .V podunajských rovinách končili veľké invázie z východu - Hunov, Avarov, starých Maďarov. Na západnú hranicu dnešného Slovenska doliehal tlak germánskych kmeňov. Z bratislavského hradu je holým okom vidno Viedeň -hlavné mesto Rakúska a po stáročia hlavné mesto habsburskej ríše.

Rozmanité politické, kultúrne vplyvy, zápasy o ovládnutie Karpatskej kotliny trvalo poznamenali osudy Slovenska. Slovenské dejiny i samotná krajina boli dlho v zahraničí málo známe, pretože boli po stáročia akoby "skryté" v dejinách väčších štátnych celkov. Štátna tradícia slovanského obyvateľstva, predkov dnešných Slovákov je doložená už v 7.storočí, keď v boli proti kočovným Avarom sa na krátky čas vytvorila Samova ríša. V 9. storočí na území Slovenska a susedných oblastí sa rozprestierala Veľkomoravská ríša , počas ktorej sa šírilo kresťanstvo , vzniká literatúra v slovanskom jazyku. Veľká Morava bola v stálom boji s Franskou ríšou, prenikajúcou do Podunajska od západu. Zanikla pod náporom predkov dnešných Maďarov, ktorí prišli do Podunajska začiatkom 10. storočia. Až do roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Uhorského kráľovstva, a spolu s ním od 16. storočia súčasťou Habsburskej monarchie.

Stredoveké Slovensko bolo vyspelou krajinou. Svedčia o tom početné gotické chrámy, opevnenia, radnice i meštianske domy v bohatých obchodníckych mestách. Mestá sa riadili právnymi predpismi platnými v západoeurópskych krajinách. Mestá bohatli z vinohradníctva, z medzinárodného obchodu , z baníctva. Bane na zlato v Kremnici patrili dlho medzi najbohatšie v Európe. Kremnické zlaté dukáty sa razia v tamojšej mincovni od roku 1335 dodnes. Vo veľkých množstvá sa ťažilo aj striebro, v 16 -17 storočí slovenská meď ovládala európsky trh.

Hospodársky rozkvet ,ktorý sa odrážal aj v kultúre a vzdelanosti bol pribrzdený na stopäťdesiat rokov expanziou Osmanských Turkov. Od porážky Uhorských vojsk pri Moháči 1526 až do porážky Turkov pri Viedni roku 1683 prebiehala na juhu Slovenska hranica s Tureckou ríšou. Stav akejsi "studenej vojny", prerušovanej priamymi zrážkami, prepadmi a ničením bol komplikovaný aj náboženskými zápasmi medzi katolíkmi a protestantmi a opakovanými povstaniami uhorskej šľachty proti Habsburgovcom. Jedným z dôsledkov týchto "stratených storočí" bol aj začiatok zaostávania za západnou Európou.

Po vytlačení Turkov z Uhorka sa krajina obnovovala, za vlády Márie Terézie /1740 -1780/ a jej syna Jozefa II. Mnoho hospodárskych a sociálnych reforiem uľahčilo postavenie roľníkov, mešťanov, odstránilo najtvrdšie podoby diskriminácie protestanov, školské reformy napomohli vzdelávaniu. Od konca 18. Storočia vznikajú prvé manufaktúry, rozvíja sa najmä železiarsky priemysel. Prvá železnica bola postavená roku 1846, prvý parník priplával do Bratislavy už roku 1818. V 19. storočí vnikajú banky, poisťovne, účastinné spoločnosti. Koncom 19. storočia už pôsobia všetky prvky modernej občianskej spoločnosti - politické strany, odbory, rozmanité spolky, denná tlač i časopisy, hustá sieť stredných i vyšších škôl. Prebiehajúca modernizácia bola dosť rýchla, aby udržiavala krajinu v kontakte a na dohľad najvyspelejšími európskymi štátmi, ale nie dosť rýchly, aby dobehla historicky vzniknutý handicap.

Modernizácia Uhorska a v ňom Slovenska bola brzdená a deformovaná národnostnou otázkou. Uhorsko bol mnohonárodnostný štát , jeho etnicky maďarské vládnuce elity v zápase s Habsburgovcami sa však pokúšali asimilovať početných Slovákov, Rumunov, Nemcov, Srbov a Rusínov. To viedlo nevyhnutne ku konfliktom. Už počas revolúcie v rokoch 1848 -49 predstavitelia slovenského národného pohybu na čele s Ľudovítom Štúrom keď Maďari odmietli uznať rovnoprávnosť Slovákov bránili sa so zbraňou v ruke.

Maďarizačná politika, likvidácia slovenských škôl, spolkov bola prekážkou modernizácie a sociálneho vzostupu príslušníkov nemaďarských národov. Dôsledkom tohoto dlhodobého konfliktu bolo, že v závere prvej svetovej vojny ,v čase rozpadu porazenej monarchie , 30. októbra 1918 Slovenská národná rada vyhlásila svoj rozchod s Uhorskom a prihlásila sa k novo vznikajúcemu Československému štátu.

Pri vzniku nového štátu zohrali veľkú úlohu ozbrojené légie Čechov a Slovákov, ktoré bojovali na strane Dohody v Rusku, Francúzsku a Taliansku proti Nemecku a Rakúsko -Uhorsku. Slovák, generál Milan Rastislav Štefánik bol pokladaný za jedného zo zakladateľov štátu a dodnes patrí medzi najrešpektovanejšie osobnosti slovenských dejín. Československá republika v rokoch 1918 -1938 bola jediným stredoeurópskym štátom, v ktorom sa udržala parlamentná demokracia. V roku 1938 sa Československo stalo obeťou Mníchovskej dohody veľmocí, ktoré umožnili Hitlerovi okupovať pohraničné kraje a postupne porobiť celý štát. Južné oblasti Slovenska boli okupované v novembri 1938 Maďarskom, časť severného Slovenska Poľskom, predmestia Bratislavy Nemeckom.. V marci 1939 Hitler vstúpil do Prahy, na území Slovenska vznikla Slovenská republika.

Slovenská republika bola kontrolovaná nacistickým Nemeckom, zúčastňovala sa vojny po jeho boku .Mnohí Slováci odmietali nemeckú hegemóniu, protidemokratickú, antisemitskú politiku vlády. Vstupovali do zahraničných česko - slovenských jednotiek ,ktoré sa zúčastnili vojny na strane Spojencov vo Francúzsku, Severnej Afrike, v bitke o Anglicko i na území Sovietskeho zväzu. 29. augusta 1944 vypuklo na Slovensku protinemecké povstanie, vyše 60.000 povstalecká armáda bránila stred Slovenska po dva mesiace.

Po druhej svetovej vojny sa Slovensko dostalo spolu s obnovenou Československou republikou postupne do sovietskeho bloku .Vo voľbách roku 1946 síce získali komunisti na Slovensku iba 30 % hlasov ,prevaha ľavice v západných častiach štátu im uľahčila zlomenie odporu demokratov. Po februárovom prevrate roku 1948 bola na 41 rokov nastolená komunistická diktatúra . Akýmsi vydýchnutím, ktoré obnovilo nádej na zmenu bolo reformné hnutie v roku 1968 , stelesnené významným slovenským politikom Alexandrom Dubčekom. Jeho "socializmus s ľudskou tvárou "rozdrvili v auguste 1968 sovietske tanky. Potvrdilo sa, že oslobodenie krajiny je možné iba spolu s ostatnými porobenými štátmi a po zmenách v samotnom Sovietskom zväze.

V novembri 1989 mohutné ľudové hnutie, riadené na Slovensku občianskou iniciatívou Verejnosť proti násiliu zlikvidovalo komunistickú diktatúru .Pred krajinou bola úloha, vrátiť sa k svojim historickým tradíciám : parlamentnej demokracii, k slobodnej trhovej ekonomike. Ďalšou úlohou bolo vyriešiť postavenie Slovenska v štáte.

Slovensko od vzniku Československa sa usilovalo o také usporiadanie, ktoré by prihliadalo na jeho osobitnosti a potreby. Niekoľko kráť sa to v priebehu pred i povojnových dejín začalo dariť, vždy však došlo k obnove centralistického režimu. Niekoľkoročné spory a diskusie po roku 1989 skončili roku 1992 dohodou o pokojnom rozchode štátu, ktorú odhlasoval aj spoločný pražský česko - slovenský parlament. 1. januára 1993 vznikla samostatná Česko a Slovenská republika. Otvorila sa nová kapitola histórie Slovenska, po tisícročia neoddeliteľnej súčasti európskej civilizácie a dejín , tento krát už pod svojim menom a s vlastnou, s nikým nezdieľanou zodpovednosťou.

 

 

 


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka