Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

PROGRAM ROZVOJA OBCE

Mestá a obce pôsobia na Slovensku na princípoch samosprávy. Ich postavenie upravuje Ústava Slovenskej republiky a Zákon SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V týchto základných dokumentoch je zakotvené právo, ale aj povinnosť miest a obcí zabezpečovať rozvoj svoho územia.


V súčasnosti začlenením Slovenska od EÚ dochádza k rôznym systémovým zmenám v riadení rozvoja územia. Do popredia sa stále viac dostáva municipálna politika a samospráva nesie stále väčšiu zodpovednosť za zabezpečenie kvality života svojich obyvateľov. Základom pre usmerňovanie aktivít samosprávy smerujúcich k rozvoju je strategické plánovanie. Takýmto strategickým plánom, ktorý možno považovať za jeden z nástrojov municipálnej politiky, ale aj za spôsob jej uskutočňovania, je aj Program sociálno-ekonomického rozvoja.


Program sociálno-ekonomického rozvoja je strednodobý strategický dokument, ktorý rieši rozvoj našej obce v súlade s jej špecifikami a v súlade s požiadavkami modernej spoločnosti. Môže významne prispieť k zvýšeniu prosperity územia. Prijatím tohoto dokumentu, sa my predstavitelia obce Madunice, snažíme o plánovitý rozvoj územia, ktorý súčasným aj budúcim generáciám obyvateľov obce umožní uspokojovať ich ekonomické, sociálne a iné potreby a zároveň zachová kvalitné životné prostredie. Dokument má vyjadrovať spoločnú víziu spoločného rozvoja obce založenú na výsledkoch strategického plánovania. Navrhované konkrétne aktivity vychádzajú z miestnych podmienok a potrieb a smerujú k zlepšeniu kvality života v obci. Tento dokument je otvorený, je teda možné ho dopĺňať a tým pružne reagovať na potreby občanov a potreby rozvoja obce.


Program sociálno-ekonomického rozvoja obce vytvára základ pre čerpanie prostriedkov z pred vstupových a po vstupových fondov EÚ a iných mimorozpočtových finančných prostriedkov – grantov, ktoré budú použité na financovanie realizácie rozvojových programov a zároveň základ pre usmerňovanie aktivít miestnej samosprávy tak, aby smerovali k dosiahnutiu ekonomickej prosperity obce, ktorá vedie k zlepšeniu kvality života obyvateľov v jej území, pričom kladie dôraz na plnenie základných funkcií obce. Jeho tvorba umožnila občanom aktívne sa zapojiť do diania v obci prostredníctvom účasti vo všetkých fázach procesu plánovania rozvoja obce. 
Program sociálno-ekonomického rozvoja obce vo formáte .doc
 Rozvoj obce.doc (883.5 kB) (883.5 kB)

 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2008 - 2013

 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.2.2019

meniny má: Ida, Liana

  • Sobota11-2graphic-icon
  • Nedeľa10-2graphic-icon
  • Pondelok11-1graphic-icon

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================
Zberný dvor bude do 2.3.2019 zatvorený.

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka