Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

PROFIL OBJEDNÁVATEĽA

Obec Madunice
Obecný úrad
P. O. Hviezdoslava 8/368
922 42 Madunice

IČO: 00312738
DIČ: 2021268106
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN SK97 5600 0000 0063 2224 3002

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117

  01.10. 2017 – 31.12.2017 (4. štvrťrok 2017)

 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4745  


 

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9

link na zverejnené súhrnné správy:      http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/690061 

 

 


 

Súhrnné správy o zákazkách

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo vyššou než 1 000 € sú zverejnené  na webovej stránke UVO:

https://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/adokumenty/4745

 


 

Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2014 sa nachádza na adrese:

 

 www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/adokumenty/4745

 

 

 

 


 

Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky

Zateplenie strechy obecného úradu Madunice 

 

    Stručný opis zákazky:     Zateplenie strechy obecného úradu Madunice   
    Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   4329,58  
    Trvanie:  30 dní od objednávky  
    Dátum zverejnenia v profile: 05.02.2014  
    Dátum zadania zákazky:  05.02.2014  
    Lehota na predkladanie ponúk: 14.02.2014 do 10.00 h  
    Telefón: 033/7431123, Mobil: 0903 416 847, E-mail: starostka@madunice.sk  
    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný ostarávateľ:  

 

 


 

Výzvy na predkladanie ponúk 2014

Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky

Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok

 

Stručný opis zákazky:  Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok

 
 Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:  14 910,-  eur  

Trvanie zmluvy:  24 mesiacov

 

 Dátum zverejnenia v profile: 29.01.2014

 

Lehota na predkladanie ponúk:  10.02.2014

 
 Dátum zadania zákazky:  25.02.2014  

Telefón: 033/7431123, Mobil: 0903 416 847, E-mail: starostka@madunice.sk   

 
 Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný ostarávateľ:   54/2014  

 

 


 

Výzvy na predkladanie ponúk 2013

vyzva.doc(70 kB)Výzva na predloženie ponuky


  Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky

  Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečovaní verejného obstarávania

 

  Stručný opis zákazky:    Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečovaní verejného obstarávania
  Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:  10 800 eur
  Trvanie zmluvy:  24 mesiacov
  Dátum zverejnenia v profile: 17.12.2013
  Lehota na predkladanie ponúk:  10.01.2014
  Dátum zadania zákazky:  01.02.2014

  Kontaktná osoba:  Mgr. Alena Jelušová

  Telefón: 033/7431123, Mobil: 0903 416 847, E-mail: starostka@madunice.sk

  Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný ostarávateľ:  700/2013

 

Obec Madunice vyhlasuje

Výzvu na predloženie ponúk pre výrobu

a tlač stolového kalendára na rok 2014.

Bližšie informácie dodá zadávateľ na požiadanie.

Termín odovzdania ponúk je 31.10.2013 do 12.00 h.

Ponuky môžu byť zaslané elektronicky.

 

Mgr. Alena Jelušová, v. r.

starostka 


 

Zákazky s nízkou hodnotou, rok 2012

 

Obj. č. 2012004
Hodnota zákazky:   2450,-  €
Predmet:   Vypracovanie architektonickej štúdie pre koncesné obstarávanie - príprava stavby „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba administratívnej budovy na DSS, DD"
  Dodávateľ:  Akad. arch. Marián Boršoš, Hviezdoslavova 321/47, 905 01 Senica

 

Obj. č. 2012010
Hodnota zákazky:   1347,82 €
Predmet:    Výmena elektrických rozvodov vrátane vypracovania revíznej správy v obecnom objekte Fitness
 Dodávateľ:   Peter Brezovský - P.B., Mlynárska 304, 922 42 Madunice 

 

Obj. č. 2012014
Hodnota zákazky:   2306,10  €
Predmet:   Demontáž starých okien, výrobu a montáž nových okien vrátane vnútorných i vonkajších parapetov
Dodávateľ:  OZ Slovaktual, Vajanského 58, 921 01 Piešťany

 

Obj. č. 2012015
Hodnota zákazky:   3650,-  €
Predmet:   Montáž sadrokartónu so zateplením a konečnou úpravou, demontáž
Dodávateľ:     Roman Benedik, M. R. Štefánika 617/1, 922 42 Madunice

 

Obj. č. 2012017
Hodnota zákazky:   2072,-  €
Predmet:    Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie - Záhradná ulica, Madunice
Dodávateľ:  Ľubomír Krajčovič-Merkl, Hlohovská cesta 65/80, 920 41 Leopoldov  

 

Obj. č. 2012046
Hodnota zákazky:   5343,60 €
Predmet: Výroba a montáž autobusovej zastávky   
Dodávateľ:     HORŇÁK Ján spol. s r.o., Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom

 

Obj. č. 2012056
Hodnota zákazky:   2204,-  €
Predmet:    Projektová dokumentácie Rekonštrukcia námestia na ul. A. S. Puškina Madunice pre stavebné konanie
Dodávateľ:   Ing. Igor Aresta, projekty dopravných stavieb, Jarmočná 4, 920 01 Hlohovec

 

Obj. č. 2012057
Hodnota zákazky:   2450,-  €
Predmet:  Výrub suchých stromov a orezanie vysokých vŕb, amfiteáter, TJ
Dodávateľ:    Pavel Komár, Vnútorná 5/4, 971 01 Prievidza

 

Obj. č. 2012070
Hodnota zákazky:   2933,81  €
Predmet:   Odevy pre príslušníkov OP Madunice
Dodávateľ:    Sabrina Modelle, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice

 

Obj. č. 2012072
Hodnota zákazky:   1360,-  €
Predmet:    Kompletné zabezpečenie MDD na deň 2.6.2012 od 14.00 do 19.00 h s atrakciami a programom
Dodávateľ:  Mário Novák-StepUP, Abrahám 144, 925 45 Abrahám 

 

Obj. č. 2012073
Hodnota zákazky:   1281,-  €
Predmet:  Dodávka a montáž bezpečnostných dverí v novovytvorenom priestore Obecnej polície Madunice 
Dodávateľ:  Adlo-Investičná s. r. o., Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava 3  

 

Obj. č. 2012075
Hodnota zákazky:   3000,-  €
Predmet:    Dodávka a montáž mreží A s dverami a prísl., mreží B bez dverí s prísl. v novovytvorenom priestore Obecnej polície Madunice
Dodávateľ:   Adlo-Investičná s. r. o., Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava 3

 

Obj. č. 2012079
Hodnota zákazky:   1530,-  €
Predmet:   Zbrane pre príslušníkov Obecnej polície Madunice CZ 75P – 07 DUTY, ráž 9 mm Luger
Dodávateľ:   Ladislav Herzig Poľovníctvo, Gejzu Dusíka 58, 917 08 Trnava

 

Obj. č. 2012081
Hodnota zákazky:   1000,-  €
Predmet:    Výrobu a obklad múrika pred kostolom zo žuly Multicolor podľa vlastného výberu a žulový podkladový kameň na odsadenie bronzovej dosky
Dodávateľ:    KAMENÁRSTVO PRIPKO s.r.o., Dolná 38, 922 05 Chtelnica

 

Obj. č. 2012090
Hodnota zákazky:   1074,-  €
Predmet:   Dodanie 3 lavičiek MAKYS bez operadla rozmery 42x45x140, 4 laty a 1 odpadkový kôš GRANITOL 11 /s popolníkom/
Dodávateľ:   ekoDEA & Dr. Stefan s. r. o., Súmračná 23, 821 02 Bratislava 

 

Obj. č. 2012093
Hodnota zákazky:   3720,-  €
Predmet:  5 kusov Parkovej lavičky Forma, typ LF510t. 
Dodávateľ:  mmcité2 s. r. o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín 

 

Obj. č. 2012098
Hodnota zákazky:   2000,-  €
Predmet:    Stavebné úpravy priestorov Obecnej polície Madunice
Dodávateľ:    Roman Benedik, M. R. Štefánika 617/1, 922 42 Madunice

 

Obj. č. 2012099
Hodnota zákazky:   1100,-  €
Predmet:   Realizácia rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu v priestoroch Obecnej polície Madunice vrátane revíznej správy a výmena žiaroviek na verejnom osvetlení v Pamätnej zóne Jána Hollého
Dodávateľ:  Peter Brezovský - P.B., Mlynárska 304, 922 42 Madunice  

 

Obj. č. 2012100
Hodnota zákazky:   2452,28  €
Predmet:    3 ks stojanov na bicykle CICLOS + montáž o parametroch:525/550x3150x455/470 mm - 86 kg /9 miest + 8 pre obojstranné státie/ z konštrukčnej ocele + žiarové zinkovanie + komaxit, bočné podpery kovové
Dodávateľ:   EUROFIMA, s.r.o., Priemyselná ulica 9058/6, 907 01 Myjava

 

Obj. č. 2012104
Hodnota zákazky:   2813,82  €
Predmet: Kombinovaná dvojhojdačka PLU102C, Veľký kolotoč T049  
Dodávateľ:       KOSTE s.r.o. Zlatovská 27 911 05 Trenčín

Obj. č. 2012105
Hodnota zákazky:   4022,20  €
Predmet:   Nákup kompostérov
Dodávateľ: JRK Waste Management s.r.o. Armádna 779/8 Trenčín 911 01 Slovenská Republika

Obj. č. 2012a106
Hodnota zákazky:   6000,-  €
Predmet:   Zatepľovanie strechy v obecnom nájomnom dome Školská 708/60, Madunice
Dodávateľ:  Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany  

 

Obj. č. 2012109
Hodnota zákazky:   3000,-  €
Predmet:  Výmena plynových radiátorov a rozvodov vo fitness, oprava kotolne OcÚ
Dodávateľ:      Dušan Šoka PLYN-INVEST, Školská 162, 922 42 Madunice

 

Obj. č. 2012113
Hodnota zákazky:   1500,-  €
Predmet:    Dodávka montáž, kancelársky nábytok, priestory obecnej polície
Dodávateľ:    Milan Lachký Stolárstvo, Výhon 13, 922 42 Madunice

 

Obj. č. 2012134
Hodnota zákazky:  3000,-  €
Predmet:   Technické zabezpečnie - stan, tribúna, lavice - CS 2012
Dodávateľ:   ALFA DM - Dušan Mazanovský, Školská 10, 914 41 Nemšová

 

Obj. č. 2012136
Hodnota zákazky:   2300,-  €
Predmet:    gastroslužby,recepcia CS 2012
Dodávateľ:     Matej Vančo- MAVA, A.S. Puškina 87, 922 42 Madunice

 

Obj. č. 2012139
Hodnota zákazky:   1282,16 €
Predmet:  Ponorné čerpadlo do verejnej studne - dodanie a montáž 
Dodávateľ:  Brodek a spol. s r. o., Sládkovičova 31, 920 41 Leopoldov 

 

Obj. č. 2012140
Hodnota zákazky:   1030,49 €
Predmet:  Cirkulačné čerpadlo do fontány - PZJH
Dodávateľ:     Brodek a spol. s r. o., Sládkovičova 31, 920 41 Leopoldov

 

Obj. č. 2012143
Hodnota zákazky:  2500,-  €
Predmet:  Ozvučenie - CS 2012
Dodávateľ:     Varia Sound, Saleziánska 50, 917 01 Trnava

 

Obj. č. 2012144
Hodnota zákazky:  3000,-  €
Predmet:   PD sanácia Domu smútku v Maduniciach
Dodávateľ:  A5Atelier architektúry a urbanizmu, Ing. arch. Peter Odnoga, Pekárska 11, 917 01 Trnava 

 

Obj. č. 2012163
Hodnota zákazky:   2500,-  €
Predmet:   Zatepľovacie práce severnej steny na obecnom NB, ul. Karola Kabáta 640/14
Dodávateľ:  Roman Benedik, M. R. Štefánika 617/1, 922 42 Madunice   

 

Obj. č. 2012173
Hodnota zákazky:    3920,40  €
Predmet:  Chladiace zariadenie do domu smútku 
Dodávateľ:       Servis Line s.r.o., Vinohrady 1, 940 67 Nové Zámky

 

Obj. č. 2012176
Hodnota zákazky:    1924,80 €
Predmet:    Dodanie zvonu do zvonice domu smútku
Dodávateľ:    Impuls-B, s.r.o., Zd. Štěpánka 1779/17, 708 00 Ostrava - Poruba, ČR 

 

Obj. č. 2012185
Hodnota zákazky:   1130,70 €
Predmet:    Ozvučenie do Domu smútku v Maduniciach
Dodávateľ:      noves trade, spol. s r. o., Cintorínska 463, 952 01 Vráble

 

Obj. č. 2012188
Hodnota zákazky: 3050,- €
Predmet:    Vianočné poukážky pre dôchodcov od 65. rokov veku
Dodávateľ:    Coop Jednota Trnava SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 Trnava

 

Obj. č. 2012189
Hodnota zákazky:   3765,36 €
Predmet:    Lavice do Domu smútku v Maduniciach
Dodávateľ:      1.BEAMI s.r.o., Jungmannova 14-16, 851 01 Bratislava

 

Obj. č. 2012193
Hodnota zákazky: 2115,-     €
Predmet:  Kalendár 2013
Dodávateľ:      Forza Slovakia s.r.o., D. Rapanta 1, 908 51 Holíč

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------


Zákazky s nízkou hodnotou, rok 2011

 

Hodnota zákazky:   5000,00 €
Predmet:  Kompletná obnova sôch pri kostole
Úspešný uchádzač: UREMKO, Marián Prívozník, umelecké remeslá sochár kameňa,
                                Sereďská 20, 919 25 Šúrovce
  

 

Hodnota zákazky: 2 640,00 €
Predmet:   Izolácia strechy OcÚ
Úspešný uchádzač:  Izoplast - Svečula, 1. Mája 104, 920 41 Leopoldov

 

Hodnota zákazky: 4 992,72 €
Predmet: Dodávka stavebného materiálu na zateplenie polytechnickej budovy
Úspešný uchádzač: Stavmat IN spol. s r. o., Pezinská 56, 901 01 Malacky, prevádzka   
                                Leopoldov

 

Hodnota zákazky:  1 440,00 €
Predmet:  Vykonanie auditu za obdobie r. 2010
Úspešný uchádzač:  N.M. - Audit spol. s r.o., Piešťanská 1185, 915 01 Nové mesto nad
                                 Váhom

 

Hodnota zákazky:  4 488,06 €
Predmet:   Rekonštrukcia telefónnych káblov pri Kostole NPM
Úspešný uchádzač:  SUPTel, s.r.o., Račianska 155, 831 54 Bratislava

 

Hodnota zákazky: 2 760,00 €    
Predmet:  Výrub stromov pri pamätníku Jána Hollého
Úspešný uchádzač: Ing. Ľubor Pivoluska - Tvorsad, Okružná 21, 917 00 Trnava 

 

Hodnota zákazky: 1 129,00 €   
Predmet:  Informačné vitríny
Úspešný uchádzač:   Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIA, Kamenná 202/40, 966 22 Lutila

 

Hodnota zákazky:    1 600,00 €
Predmet:  Vystúpenie HS LOJZO 
Úspešný uchádzač:  Tibor Čech, Mlynarovičova 12, 851 03 Bratislava

 

Hodnota zákazky:  2 880,00 €  
Predmet:   Prenájom stanu, tribúny, lavíc, nafukovacích atrakcií  
Úspešný uchádzač:  ALFA DM - Dušan Mazanovský, Školská 10, 914 41 Nemšová

 

Hodnota zákazky:  2 290,00 € 
Predmet: Technické zabezpečenie CS 2011  
Úspešný uchádzač:   Varia Sound, Saleziánska 50, 917 01 Trnava

 

Hodnota zákazky:   2 065,00 € 
Predmet:  Gastroslužby CS 2011 
Úspešný uchádzač:  Matej Vančo- MAVA, A.S. Puškina 87, 922 42 Madunice

 

Hodnota zákazky:  3 000,00 € 
Predmet:    Reklamné panely do autobusových čakární
Úspešný uchádzač: HORŇÁK Ján spol. s r.o., Na Výhone 338, 922 21 Moravany nad Váhom

  

Hodnota zákazky:  1 500,00 € 
Predmet:  Oprava plechovej strechy, zvodov - polytechnická budova OcÚ 
Úspešný uchádzač:  Izoplast - Svečula Peter, 1. Mája 104, 920 41 Leopoldov

 

Hodnota zákazky: 2 300,00 €
Predmet:  Asfaltová komunikácia - Veľká ulička 496
Úspešný uchádzač:  KRŠKO V.K., CI 52/127, 018 41 Dubnica nad Váhom

 

Hodnota zákazky:  2 464,00 €
Predmet:  Výroba a montáž prístrešku - Fitnes + dvere
Úspešný uchádzač:  ORZAN, s.r.o., Družstevná 23, 919 51 Špačince

 

Hodnota zákazky: 1 644,00 €
Predmet:  Odborná prehliadka plynového zariadenia
Úspešný uchádzač:  Pavol Kováč, Brestovec 433, 907 01 Myjava
 


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka