Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

KRONIKA OBCE


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. po obecnom zriadení je každá obec povinná založiť a viesť obecnú kroniku.Kroniky sa vedú v zmysle zákonov a nariadení:

- Zákon č. 80/1920 o pamětných knihách obecních z 30. 1. 1920,
- Podrobné úpravy na vykonávanie zákona č. 80/1920 prinieslo Vládní nařízení o pamětních knihách obecních č. 169/1931 zo 17. 11. 1932, ktoré na Slovensku dopĺňal Výnos Ministerstva školstva o národnej osvete č. 19746 z 23. 3. 1933,
- Obežník zn.353-1-950 Arch. č. 494 Povereníctva vnútra z 18.4. 1950,
- Smernica č. 32367/1955-O-II/1 Povereníctva kultúry z 5. 1. 1956,
- Pokyny Ministerstva kultúry SSR č. 6502/1983-31 o obecných kronikách z 9. 12. 1983 a výklad k týmto pokynom č. MK 6502/1983-31, Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 zo 6. septembra 1990.

 

Súčasnou kronikárkou obce je Viera Hesková.

 

 

C E N Y   O B C E

 

Alojz Petro – in memoriam – Za pomoc a spoluprácu na rozvoji obce a za šírenie Hollého  tradície
                    

Milan Holobradý – Za dlhoročné pôsobenie vo funkcii organistu v kostole

 

Jozef Mikula – Za zachovávanie madunickej prírody na maliarskom plátne

 

Cecília Polačiková – Za udržiavanie ľudových tradícii a pomoc pri organizovaní
                            Cibuľových slávností

 

Jozef Hargaš – Za ochotu, pomoc a spoluprácu

 

PhDr. Anna Melišková – Za pomoc a spoluprácu pri rozvíjaní kultúrneho života
                                  a   organizovanie Cibuľových slávností

 

Milan Kolarovič – Za spozorovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

 

Michal Šoka – Za aktívny podiel na rozvoji obce v rokoch 1990 – 2002

 

Milan Kabát-  Za aktívny podiel na rozvoji obce v rokoch 1994 – 2002

 

Zuzana Fodorová -  Za aktívny podiel na rozvoji obce v rokoch 1994 – 2002

 

Jaroslav Bednár -  Za aktívny podiel na rozvoji obce v rokoch 1994 – 2002

 

Poľovná spoločnosť KOCHANOVÁ – Za aktívnu spoluprácu a ochranu prírody

 

Katolíckej jednote Slovenska pobočka Madunice - Za   organizovanie charitatívnych
a kultúrno - spoločenských podujatí s duchovným rozmerom

 

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska – za vytváranie podmienok, 

združovanie dôchodcov a pozdvihnutie ich kultúrneho a spoločenského života             

 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža – Za ovplyvňovanie humánnej činnosti
                                               a organizovanie bezpríspevkového darcovstva krvi   

 

Dychová hudba SELANKA – Za udržiavanie tradície dychovej hudby a účinkovanie              
                                        na kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci

 

Ženská spevácka skupina SELANKY – Za udržiavanie tradície dychovej hudby  
                  a účinkovanie na kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci
                                                                               

 

                         

 


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka