Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

KOMISIE, ZASADNUTIA KOMISIÍ OZ

Komisia sociálna, zdravotná, bytová

Predsedníčka: Mgr. Božena Sviteková
Členovia: Helena Vančová, Danka Pokrývková
Zapisovateľka: Miroslava Arvayová
Obsahová náplň komisie:

 • Robí prieskumy a navrhuje stanoviská k:
       a) opatrovateľskej činnosti 
       b) zlepšovaniu práce so starými občanmi, hlavne s postihnutými občanmi
 • Organizuje osvetu v oblasti dôchodkového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia občanov.
 • Rieši problémy s nájomnými bytmi, odporúča nových nájomníkov, sleduje poradovník.
 • Navrhuje opravy a údržby zdravotného strediska, vyjadruje sa k lokalitnému programu opatrovateľskej služby.
 • Predkladá návrhy na rozpočet obce za svoje oblasti.

 

Komisia stavebná a pre územné plánovanie

Predseda: Peter Brezovský
Členovia: Roman Benedik, Ing. Jozef Hano, Jaroslav Šoka, Ing. Tomáš Tvaroška
Zapisovateľka: Zdenka Lukáčová
Obsahová náplň komisie:

 • Spracúva návrhy k územnému plánu obce.
 • Posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení v obci.
 • Rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav.
 • Prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i finančnom plnení.
 • Navrhuje, resp. sa vyjadruje k architektonickej úprave verejných priestranstiev.
 • Navrhuje z radov svojich členov zástupcu do verejných súťaží pre výber dodávateľa jednotlivých investičných akcií.

 

Komisia pre ochranu životného prostredia

Predseda: Peter Čerňanský
Členovia: Milan Borovský, Miroslav Krivčík, Valent Kleimann
Zapisovateľka: Mária Hergezelová
Obsahová náplň komisie:

 • Rieši problémy odpadového hospodárstva.
 • Posudzuje investičné zámery žiadateľov z pohľadu ochrany životného prostredia , ochrany ovzdušia, vody a zelene.
 • Navrhuje priestranstvá na výsadbu zelene.
 • Kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy, údržby a odvodnenia.
 • Odporúča priority do rozpočtu obce v časovom i finančnom vyjadrení.

 

Komisia pre vzdelávanie a kultúru

Predseda: Milan Rak
Členovia: Blanka Elišová, Tomáš Oravec, Barbora Petrovičová, Valéria Hübnerová, Ing. Gabriela Cervanová, Tomáš Polačik
Zapisovateľka: Mgr. Beata Rybáriková
Obsahová náplň komisie:

 • Spolupracuje s vedením ZŠ Jána Hollého s MŠ Madunice, školskou radou a predkladá OZ návrhy na zvýšenie a udržanie kvality vzdelávacieho i mimoškolského procesu, ako i návrhy na opravu a údržbu školských nehnuteľnosti, resp. výstavbu nových.
 • Spolupracuje so všetkými záujmovými organizáciami, politickými stranami a fyzickými, či právnickými osobami pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci.
 • Spracúva výzvy na podporu kultúrnych podujatí, posudzuje žiadosti a odporúča výšku dotácie z obecného rozpočtu.
 • Spracúva plán kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, pričom navrhuje hlavné obecné podujatia s dôrazom na historické výročia a udalosti.
 • Predkladá návrh rozpočtu jednotlivých kultúrnych a vzdelávacích aktivít organizovaných obcou.

 

Komisia mládeže a športu

Predseda: Ing. Peter Zachar
Členovia: Miloš Rak, Mgr. Ladislav Urbánek, Peter Polačik, Jaroslav Chalány
Zapisovateľka: Mgr. Mária Hergezelová
Obsahová náplň komisie:

 • Spolupracuje so ZŠ J. Hollého s MŠ pri organizovaní športových podujatí celoobecného a školského charakteru.
 • Navrhuje podujatia celoobecného charakteru organizované obcou na zvýšenie atraktivity športu pre všetky vekové kategórie v obci.
 • Spolupracuje s komisiou pre kultúru a vzdelávanie najmä pri veľkých podujatiach a predkladá návrh na rozpočet obce v tejto oblasti.
 • Navrhuje výstavbu nových športovísk, detských ihrísk a predkladá návrh do rozpočtu obce.

 

Finančná komisia

Predsedníčka: Mgr. Janka Pisariková
Členovia: Ing. Daniel Galbička, Viera Hromadová
Zapisovateľka: Miroslava Arvayová
Obsahová náplň komisie:

 • Iniciuje, spracováva a predkladá návrh na schválenie obecného rozpočtu, jeho zmien a doplnkov
 • Podáva návrhy na miestne poplatky a dane, vyjadruje sa k spracovávaným VZN.
 • Navrhuje výšku prenájmov obecných nehnuteľností, odporúča ceny predávaných nehnuteľností.
 • Pripomienkuje a vyjadruje sa k novelizáciám smerníc o hospodárení obce s finančnými prostriedkami a majetkom obce.

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov

Predseda: Roman Benedik
Členovia: Peter Čerňanský, Mgr. Janka Pisariková
Zapisovateľka: Mária Hergezelová

 


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka