Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

FARA A FARÁRI

Menoslov madunických farárov

1. Juraj Leopold Vidomius (Vido) – 2. júna 1670 investovaný pre fary Drahovce, Červeník a Madunice. V Drahovciach účinkoval do roku 1674, v Maduniciach do 1680. 2. Štefan Ištvánovič – do Maduníc investovaný 30. júna 1680. Pôsobil tu do roku 1687. 3. František Škerlecz – od 23. apríla 1687 farár v Maduniciach do roku 1689. 4. Jakub Skorubský – v apríli 1689 bol investovaný za farára do Maduníc do roku 1694. 5. Juraj Ján Seniglovič – farárom v Maduniciach od 26. apríla 1695, na katolícku vieru obrátil 10 ľudí. Pôsobil tu do roku 1710 6. Juraj Hizay madunickým farárom od 31. decembra 1710 do roku 1711. 7. Pavel Romány – magister filozofie. V Maduniciach pôsobil od 27. marca 1711. tu začína od roku 1711 písať prvú matriku. Pôsobil do roku 1714. 8. Juraj Heribán – farárom v Maduniciach od 28. mája 1714. Za jeho pôsobenia okolo roku 1755 bol rozšírený madunický kostol, klenbou a vežou opatrený. Zomrel a pochovaný je v Maduniciach. 9. Ladislav Tamaškovič – farárom v Maduniciach od 15. júna 1762 do 14. apríla 1771. 10. Pavel Madový – farár v Maduniciach od 14. apríla 1771 do 15. novembra 1779 11. Ján Duchon – za farára madunického bol investovaný 21.januára 1780. v roku 1788 bola prevedená kanonická vizitácia Bytthyaniho, ktorá obsahuje podrobný životopis tohto farára. Z Maduníc prešiel 25. februára 1794 do Piešťan. 12. Jozef Stankovič – Do Maduníc investovaný 23. apríla 1794. Tu v roku 1799 začal stavať nový kostol a 17. marca 1802 spísal dôchodkovú zápisnicu madunickej fary. Dňa 20. februára 1805 prešiel za farára do Dvorníkov. 13. Ignác Kunst – madunciký farár od 20. februára 1805, tu pokračoval v stavbe kostola a založil základinu na podporu chudobných. V Maduniciach pôsobil do 6. mája 1806. 14. Štefan Slanička – dňa 6. mája 1806 sa stal farárom v Maduniciach. Tu za jeho pôsobenia 7. septembra 1806 Mons. Jozef Vilt konsekroval novopostavený kostol. Pôsobil tu do 21. februára 1813. 15. Ján Holly – investovaný do Maduníc 3. februára 1814. Pôsobil tu 29 rokov. Za jeho pôsobenia boli napísané dve kanonické vizitácie, jedna z roku 1815, druhá z roku 1825. Z Maduníc odchádza po veľkom požiari, takmer slepý, na Dobrú vodu 16. mája 1843. 16. Jozef Blássy – dňa 16. mája 1843 prichádza ako farár do Maduníc a 29. júna 1847 sa stáva farárom v Hlohovci. 17. Andrej Rusznyák – 29. júna 1847 sa stáva madunickým farárom a 15. marca 1869 vymieňa faru a farnosť so Štefanom Michálekom, farárom v Mestečku. 18. Štefan Michálek – 15. marca 1869 zamenil faru leopoldovskú s madunickou. V maduniciach zomrel 11. augusta 1872 a pochovaný je na miestnom cintoríne. 19. František Rigell – investovaný do Maduníc 22. augusta 1872. tu zomrel v pomerne mladom veru ako 50 ročný. Pochovaný je na cintoríne spolu s matkou. 20. Jozef Chmela – investovaný 6. marca 1890, stal sa okresným dekanom a 29. júna 1908 odchádza na odpočinok do Trnavy. Po jeho odchode od 1. augusta – do 12. októbra 1908 madunickú faru administroval Ján Molnár. 21. Michal Bubnič – v roku 1908 sa stáva madunickým farárom, v roku 1920 sa stal okresným dekanom. V Maduniciach pôsobil do 1. mája 1923. Dňa 8. decembra 1925 bol konsekrovaný za biskupa a vymenovaný za apoštolského administrátora v Rožňave. Od 1.mája do 3.augusta 1923 madunickú faru administroval P. Albert Florian, SVD, misionár. 22. Dr. Jozef Szombath – Dňa 19. decembra 1919 promovaný za doktora teológie na viedenskej univerzite. V roku 1922 sa stal examinátorom stredoškolských profesorov náboženstva a 3. augusta 1923 bol vymenovaný za madunického farára. V roku 1927 sa stal diecéznym cenzorom, v roku 1932 examinátorom prosynodálnym. V roku 1935 bol vymenovaný za okresného dekana a v roku 1940 sa prosynodálneho cirkevného sudcu. V apríli 1955 odišiel na odpočinok do Leopoldov, kde 24. júna zomrel. Na jeho žiadosť je pochovaný na cintoríne v Maduniciach. 23. Msgr. Dr. František Štefanec – bol pápežským kanonikom a dekanom. Od apríla 1955 správca fary v Maduniciach. počas jeho choroby od 1. novembra 1958 a po jeho smrti do 1. júla 1959 spravoval faru kaplán z Leopoldova Ľudovít Hollý. 24. Štefan Moravčík – správcom fary v Maduniciach od 1. júla 1959 do 1 . júla 1965. 25. Karol Bajcár – správcom fary v Maduniciach od 1. júla 1965 do 1. októbra 1968. 26. František Bednár – v Maduniciach pôsobil os 1. októbra 1968 do 1. júla 1969. 27. Mons. Ľudovít Hollý – správca fary v Maduniciach od 1. júla 1969 do 1. apríla 1972. 28. Alojz Jakubec – od 1. apríla 1972 správca fary v Maduniciach. V roku 1978, keď z Dolných Voderád odišiel farár spravujeme túto farnosť excurendo. V Maduniciach pôsobil do roku 1. novembra 1978. 29. Jozef Lefler – od 1. novembra 1978 správca fary v Maduniciach. Za jeho pôsobenia bol renovovaný kostol interiér i exteriér. V roku 1984 nastúpili do seminára dvaja kandidáti kňazstva. V roku 1989 v odstupe 52 rokov mal primičnú sv. omšu novokňaz Miloš Číž. V roku 1990 bol zrekonštruovaný pôvodný katolícky kultúrny dom z 20. rokov 20.storočia. 21. apríla v roku 1991 Katolícky kultúrny dom slávnostne posvätil Mons. Dominik Tóth, generálny vikár trnavský. Dňom 30. júna 1992 končí svoje pôsobenie farár Jozef Lefler a jeho nástupcom sa stáva Ján Jakúbek. V dôsledku vážnejšieho ochorenia namiesto Jána Jakúbka bol ustanovený do Maduníc vdp. Pavol Hrebíček 30. Pavol Hrebíček – dekan – farár v Maduniciach od 1. augusta 1992 do 30. júna 2003. Počas choroby v november – február 2003 ho zastupovali kňazi a františkáni z Hlohovca a vdp. ThLic. Milan Sova, kaplán z Veľkých Kostolian. 31. ThLic. Michal Vivoda – výpomocný duchovný od 25. júna 2003 do 15. augusta 2003. 32. Augustín Minarovič – dekan – farár v Maduniciach od 15.augusta 2003 do 5.7.2009

33. Anton Gubala,  farár od 6.7.2009


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka