Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

FAKTÚRY

Faktúry » subjekt: Faktúry » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-50 z 3884
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20190033PVOD Madunice, Vážska 521, 922 42 MaduniceDrvenie a uskladnenie biologického odpadu22.3.20191 440,00 €PP
191107858CWS - boco Slovensko s.r.o., obchodné a logistické centrum, M.R.Štefánika 87, 920 01 HlohovecVýmena rohoží29.3.201930,82 €PP
191020RAMINAJA s. r. o., Jána Hollého 51/32, 922 42 MaduniceStravovanie okrskových volebných komisií - voľby prezidenta SR 2019, 1. kolo dňa 16.3.201918.3.2019 152,60 €PP
20190005Martin Vilhelm VIMA - Stav, Vážska 490, 922 42 MaduniceOporný múr - workoutové ihrisko18.3.2019 922,50 €PP
20190006Martin Vilhelm VIMA - Stav, Vážska 490, 922 42 MaduniceOprava betónových dlažieb na cintoríne18.3.2019 758,00 €PP
20191310JUDr. Ing. Roman Liščák, Nám sv. Michala 5, 920 01 HlohovecTrovy exekúcie11.3.201939,83 €PP
10191657H-print, spol. s r.o., Michalská 2345/7, 920 01 HlohovecVrecia na odpad14.3.201917,28 €v hotovosti
11903010WINTER média a.s., Teplická 63, 921 01 PiešťanyUverejnenie inzercie v PT 11 (12.3.2019)18.3.201948,00 €PP
0257052365FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1Vývoz KO14.3.20193 051,15 €PP
10191542H-print, spol. s r.o., Michalská 2345/7, 920 01 HlohovecVrecia na odpad8.3.20198,64 €v hotovosti
20190013Energie Montage, s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaPráce a dodávky zdravotno-technických inštalácií, elektromontáže a nátery podláh12.3.201911 738,03 €PP
20190012Energie Montage, s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 TrnavaPráce a dodávky na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.11.201811.3.201919 790,05 €PP
7459816988ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1Dodávka elektrickej energie14.3.20191 426,46 €PP
7171049607ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1Dodávka elektrickej energie14.3.2019 351,49 €PP
7220793812ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1Dodávka elektrickej energie14.3.2019 654,97 €PP
2019019Corinthia s.r. o., 919 28 Bučany 107Prenájom sály KD, VČS ZO JDS12.3.2019 240,00 €PP
2019018Corinthia s.r. o., 919 28 Bučany 107Prenájom sály KD, VČS Ms SČK12.3.2019 240,00 €PP
1909170Aldobec technologies, s. r. o., Osuského 44, 851 03 Bratislava Mesačný poplatok Dispecer.sk - marec 201918.3.20199,12 €PP
20190029PVOD Madunice, Vážska 521, 922 42 MadunicePrenájom nebytových priestorov - marec 201918.3.2019 120,00 €PP
201922J&S - Slovak Service s.r.o., Malý kút 351/8, 922 42 MaduniceOpravy osvetlenia v spoločných priestoroch obecných NB, OcÚ14.3.201932,16 €PP
2019016Econit, s. r. o., 925 01 Matúškovo 887Spracovanie účtovníctva a rozpočtovníctva obce 02/2019, vypracovanie ročnej individuálnej účtovnej závierky 12.3.20191 500,00 €PP
3107568713Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 28 BratislavaTelekomunikačné služby14.3.201990,40 €PP
3107568714Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 28 BratislavaTelekomunikačné služby15.3.2019 200,56 €PP
1519000114Regalsistem s.r.o., Soblahovská 7040, 911 01 TrenčínRegálová zostava12.3.2019 361,72 €PP
1010529001Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 28 BratislavaPoplatky za telekomunikačné službynestanovený 115,81 €PP
7459828844ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1Dodávka elektrickej energie14.3.201999,84 €PP
4591105335Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 BratislavaNákup pohonných hmôt14.3.201960,96 €PP
VF190139SIGNO s. r. o., Tatranská cesta 68, 034 01 RužomberokVlajka SR5.3.201933,60 €v hotovosti
190100011Visions Consulting, s. r. o., Štefánikova 23, 917 01 TrnavaPoskytovanie služieb - február 201927.3.2019 480,00 €PP
235190127Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 PiešťanyNájomné za prenájom časti pozemkov za rok 2019, podľa Nájomnej zmluvy č. 1077/2018 - PN12.3.20191,00 €PP
1911140CPO, s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská BystricaPrenájom kopírky12.3.2019 132,41 €PP
8696885406Slovenský plynárenský priemysel, a. s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26Dodávka zemného plynu27.3.20192 030,00 €PP
7103002766ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1Dodávka elektrickej energienestanovený -12,65 €v hotovosti
0502019Wolf & Linden s. r. o., Medená 7, 811 02 BratislavaPrávne služby 6.3.2019 100,00 €PP
04/2019Ing. Dušan Petrovič, Sihotská 15, 920 01 HlohovecPráce v oblasti BOZP - január - február - marec 201927.3.2019 210,00 €PP
1019030682Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 KošiceVýkon zodpovednej osoby 03/201913.3.201970,80 €PP
8648491479Slovenský plynárenský priemysel, a. s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26Dodávka zemného plynu21.3.2019 490,00 €PP
1900008Jozef Sabo, Ul. Fr. Kráľa 1095/51, 922 03 VrbovéZaškolenie obsluhy VTZ v zmysle § 16 a § 17 vyhl. 508/2009 Z. z.5.3.201972,00 €PP
2019032Cyril Švík opr. PS, Hviezdoslavova 875, 922 41 DrahovceOpravy plynových kotlov v obecných NB6.3.2019 638,00 €PP
291019Ekolas, Paderovce 11, 919 30 Jaslovské BohuniceDeratizácia 6.3.201962,34 €PP
8900985973Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 28 BratislavaTašky na notebooky ASUS pre poslancov OZ6.3.2019 139,49 €PP
8400005990Slovenský plynárenský priemysel, a. s. , Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26Dodávka zemného plynu21.3.20192 113,03 €PP
7190401543Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 BratislavaSplátka za nájom k 1.3.2019 podľa zmluvy PNZ-P40529/09.0028.2.20199,53 €PP
20190063Brodek a spol. s r. o., Sládkovičova 31, 920 41 LeopoldovOrez stromov z montážnej plošiny6.3.2019 191,40 €PP
1560005497Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P. O. BOX 11, 830 05 Bratislava Tlačivá pre matriku19.3.201911,42 €PP
0220192026Centrálna nezisková spoločnosť, o. z., Einsteinova 21, 851 01 BratislavaInternetový prístup k portálu iSamospráva na obdobie 1 roka25.2.2019 169,00 €PP
4591098095Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 BratislavaNákup pohonných hmôt28.2.201960,12 €PP
20190230-02Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 KošiceSeminár - Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúry organizácií verejnej správy4.3.201960,00 €PP
381902102Tavos a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyVyjadrenie k PD Rekonštrukcia MK ulice Janka Kráľa20.2.20199,60 €v hotovosti
385090716Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava Výťah - BD Prvosienka - 1.1.2019 - 31.3.201925.2.2019 180,00 €PP
Položky 1-50 z 3884
Faktúry » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
054/14Audit - Consult GmbH, Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnavaohodnotenie obchodného podielu obce Madunice k 30.6.2014, vyčíslenie hodnoty 46,75 % podielu akcionára Rapid - IS spol. s r. o. Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava k 30.6.2014nestanovený2 880,00 €PP
2013024Izoplast - Svečula Peter, 1. Mája 104, 920 41 Leopoldovnestanovený2 011,20 €pp
English version
ÚvodÚvodná stránka