Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
MaduniceHľadať
 
 

EUROFONDY

 Cyklotrasa

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Obec Madunice informuje verejnosť, že vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a podpore zo štátneho rozpočtu SR realizuje projekt s názvom:
Cyklotrasa
Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi katastrami Madunice – Koplotovce

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania komplexnej a bezpečnej cyklistickej siete. Cieľom projektu je zintenzívniť cyklistický pohyb obyvateľov dotknutých a spádových obcí a miest a vytvárať prepojenia zlepšujúce dostupnosť k občianskej infraštruktúre s dopadom na zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.
Miestom realizácie projektu sú obce Madunice a Koplotovce. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu“.
Výsledkom realizácie projektu bude prepojenie sídiel výstavbou cyklomostu ponad rieku Váh a zrealizovanie nových úsekov cyklistických komunikácií v celkovej dĺžke 5,164 km:
− kataster Madunice 4,139 km
− cyklomost 0,305 km
− kataster Koplotovce 0,720 km.
Realizácia projektu: 04/2020 – 09/2021
Celkové oprávnené výdavky projektu: 3 448 025,22 EUR
Zazmluvnená výška NFP: 3 275 623,96 EUR

http://www.mpsr.sk/ https://www.partnerskadohoda.gov.sk/ 


 
PLAGAT_WEB_cyklo MDNC.pdf(210.4 kB)PLAGAT_WEB_cyklo MDNC.pdf
OPIS_WEB_cyklo MDNC.pdf(193.4 kB)OPIS_WEB_cyklo MDNC.pdf

 

verejné osvetlenie.jpg


 

  EU             Operacny program          MH SR               

 

            Obec Madunice informuje verejnosť, že v období od 09.11.2015 do 30.11.2015 realizuje projekt s názvom Obnova verejného osvetlenia v obci Madunice. Realizuje sa vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast.  Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 219 385,85 EUR, výška nenávratného finančného príspevku bude  208 416,56 EUR.

Miestom realizácie projektu je Obec Madunice. Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie úspory elektrickej energie prostredníctvom obnovy, rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci. Špecifickými cieľmi sú:

Rekonštrukcia a modernizácia svietidiel a iných prvkov svetelnej sústavy
Zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia
Zníženie nákladov na údržbu sústavy verejného osvetlenia

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity s názvom Obnova, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia.

Sídlo prijímateľa: Obec Madunice, P.O.Hviezdoslava 8/368, 922 42  Madunice, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.economy.gov.sk  www.madunice.sk

                            letecky Madunice


 

Obec Madunice využíva na realizáciu projektov čerpanie finančných prostriedkov z EÚ

eu
rop
znak SR

 

V Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice

ZŠ Jána Hollého s MŠ Madunice

Vchod do ZŠ Jána Hollého s MŠ Madunice

Eurofondy v Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice

Pohľad na ZŠ Jána Hollého s MŠ Madunice zo Železničnej ulice

Eurofondy v Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice

Pohľad zo severnej strany

Eurofondy v Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice

Prepojovacia chodba ZŠ s telocvičňou


 
 
Eurofondy v Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice

Telocvičňa ZŠ

Eurofondy v Základnej škole Jána Hollého s materskou školou Madunice

Materská škola


 

Pri rekonštrukcii chodníkov pri štátnej ceste a revitalizácii Pamätnej zóny Jána Hollého Madunice

Rekonštrukcia chodníkov pri štátnej ceste a revitalizácia Pamätnej zóny Jána Hollého Madunice
Rekonštrukcia chodníkov pri štátnej ceste a revitalizácia Pamätnej zóny Jána Hollého Madunice
Rekonštrukcia chodníkov pri štátnej ceste a revitalizácia Pamätnej zóny Jána Hollého Madunice
Rekonštrukcia chodníkov pri štátnej ceste a revitalizácia Pamätnej zóny Jána Hollého Madunice

 
 
Rekonštrukcia chodníkov pri štátnej ceste a revitalizácia Pamätnej zóny Jána Hollého Madunice

 

Názov projektu: 

Rekonštrukcia chodníkov pri štátnej ceste a revitalizácia Pamätnej zóny Jána Hollého

 

Kód ITMS: 22140120402

 

Suma celkom:           999660,80 €

 

z toho:      85% EÚ     844781,40 €

 

             10% ŠR          99386,06 €

 

                   6% obec             55493,34 €     


 

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 2. marca 2019 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka