Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Madunice

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Zmluvy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 841
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZM_56_2017Telovýchovná jednota MaduniceDohoda o užívaní nebytových priestorovspôsob a podmienky užívania nebytových priestorov objektu Tribúny na p. č. 1758/2 a štadióna p. č. 1758/1 v k. ú. Madunice0,00 €23.3.2017nestanovený
ZM_55_2017ZJK Hlohovec, Stajňa PVOD Madunice, občianske združenieZmluva č. 4/2017/44 o poskytnutí dotáciepríprava areálu na športové a kultúrno-spoločenské akcie v roku 20171 060,00 €18.3.2017nestanovený
ZM_54_2017Dobrovoľný hasičský zbor MaduniceZmluva č. 2/2017/31 o poskytnutí dotácierealizácia projektu Mladí hasiči 900,00 €18.3.2017nestanovený
ZMB_53_2017Július ŠvikruhaDodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D2/2012predĺženie prenájmu obecného nájomného bytu0,00 €18.3.201714.5.2018
ZM_52_2017Poľovná spoločnosť Kochanova MaduniceZmluva č. 1/2017/17 o poskytnutí dotácieZachovanie genofondu a spoločenskej činnosti v obci Madunice 750,00 €16.3.2017nestanovený
ZM_51_2017Telovýchovná jednota MaduniceZmluva č. 3/2017/35 o poskytnutí dotácievyužitie športového areálu v obci, športovanie dospelých a mládeže12 600,00 €16.3.2017nestanovený
ZM_50_2017Základná organizácia Jednoty dôchodcov MaduniceZmluva č. 5/2017/60 o poskytnutí účelovej dotáciekultúrne vyžitie - Okresný ples seniorov, Posedenie s dôchodcami, Kúpanie s rehabilitačným cvičením 600,00 €16.3.2017nestanovený
ZM_49_2017Matúš JačekZmluva o nájme bytu č. 521/3A/2017prenájom obecného nájomného bytu 0,00 €15.3.201714.3.2020
ZM_48_2017Katolícka Jednota Slovenska, pobočka MaduniceZmluva č. 7/2017/62 o poskytnutí dotácieorganizácia podujatí Galavečer Jarmoku dobrej vôle a Jarmok dobrej vôle1 060,00 €15.3.2017nestanovený
ZM_47_2017Ing. Peter Horváth SHR, Slnečná 540/29, 924 01 GalantaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzavretá podľa ustanovenia § 50 v spojení s ustanovením § 151n a nasl. Občianskeho zákonníkazriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby1,00 €15.3.2017nestanovený
ZM_46_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvretá podľa zákona č. 351//2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovtelekomunikačné služby0,00 €4.3.2017nestanovený
ZM_45_2017Mária Lešinská, Mário Lešinský, MaduniceZmluva o nájme bytu č. 521/1D/2017Prenájom obecného nájomného bytu 0,00 €4.3.2017nestanovený
ZMB_44_2017Matúš ŠkrabákDodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D3/2009predĺženie prenájmu obecného nájomného bytu0,00 €2.3.201729.2.2020
ZMB_43_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_42_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_41_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_40_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_39_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_38_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_37_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_36_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_35_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_34_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_33_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZM_32_2017HOPI SK, s.r.o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar - 11. reprezentačný obecný ples 250,00 €15.2.2017nestanovený
ZMB_31_2017Matej Kabát a manž. Mgr. Kristína KabátováDodatok č. 3 Zmluva o nájme bytu č. 700/B11/2011ukončenie nájomného vzťahu k obecnému NB0,00 €7.2.201731.1.2017
ZM_30_2017Viera Sobotová, Milan SobotaZmluva o nájme bytu č. 700/B11/2017prenájom obecného nájomného bytu0,00 €4.2.2017nestanovený
ZM_29_2017Darina LednickáZmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h, bod 1 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisovposkytovanie opatrovateľskej služby0,00 €1.2.2017nestanovený
ZM_28_2017Zuzana Fodorová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h, bod 1 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisovposkytovanie opatrovateľskej služby0,00 €1.2.2017nestanovený
ZM_27_2017Jolana AntalováZmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h, bod 1 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisovposkytovanie opatrovateľskej služby0,00 €1.2.2017nestanovený
ZM_26_2017Štefan OdorčákZmluva o poskytovaní sociálnej služby Opatrovateľská služba uzatvorená v zmysle § 74 a § 80 písm. h, bod 1 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisovposkytovanie opatrovateľskej služby0,00 €1.2.2017nestanovený
ZM_25_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430238dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_24_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430232dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_23_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430079214dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_22_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430211dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_21_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430079123dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_20_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430208dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_19_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430178dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_18_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430202dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_17_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430205dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_16_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 94084301740,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_15_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430127dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_14_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408444352dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_13_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430122dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_12_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430124dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_11_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408444327dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_10_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 94084300750,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_9_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430079dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_8_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430081dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
ZM_7_2017ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408430113dodávka elektriny Vážska 40,00 €25.1.2017nestanovený
Položky 1-50 z 841
Zmluvy » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-2 z 2
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie0,00 €15.1.2013nestanovený
1/2012Matej Vančo - MAVA, A. S. Puškina 87/18, 922 42 Madunicenajomna zmluva o najme a podnajme nebytovych priestorovnajom a podnajom nebytovych priestorov1 633,64 €1.1.201331.12.2017
Položky 1-2 z 2

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

mh


webygroup

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 29.3.2017

meniny má: Miroslav

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý nepárny utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2017 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501

English version

4126886

Úvodná stránka