Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Madunice

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Zmluvy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 868
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZM_82_2017V.I.P. SEKURITY, s. r. o., M. Mišíka 3, 971 01 PrievidzaZmluva o poskytnutí strážnej služby /podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o SBS a § 536 a násl. Obchodného zákonníka/strážna služba, Cibuľové slávnosti Madunice 20171 000,00 €15.8.2017nestanovený
ZM_81_2017Jozef Barkoci, MaduniceDohoda o úhrade škodyúhrada preukázateľnej škody spôsobená nárazom motorového vozidla, zničená lavička a 2 kvetináče 420,00 €10.8.2017nestanovený
ZM_80_2017JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 821 02 BratislavaDarovacia zmluva č. ZM-26-17-1-00216-00010 o poskytnutí finančného daru uzatvorená podľa § 628 až 630 Občianskeho zákonníkapeňažný dar - 22. ročník Cibuľových slávností1 500,00 €19.8.201731.12.2018
ZM_79_2017MOREAU AGRI spol. s r. o., Družstevná 616/13, 922 42 MaduniceZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar - 22. ročník Cibuľových slávností 500,00 €8.8.2017nestanovený
ZM_78_2017FRP Services, s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - RačaSmlouva o poskytování servisních služeb uzavřena podle zákona č. 513/1991 Zb., OZ SRservisné služby "FIREPORT" 144,00 €8.8.2017nestanovený
ZM_77_2017Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mestoZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-512-02003 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu Projektu Prázdninová knižnica1 500,00 €19.7.2017nestanovený
ZMB_76_2017DATAGRAM, s. r. o., Hlohova 2, 920 01 HlohovecDodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej v zmysle § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 14.10.2015úprava čl. 3. Výška nájomného a spôsob platenia 30,00 € (jednotková)14.7.2017nestanovený
ZM_75_2017HOPI SK s. r. o., Kostolanská 1, 922 42 MaduniceZmluva o poskytnutí peňažného darupeňažný dar - 22. ročník Cibuľových slávností2 300,00 €12.7.2017nestanovený
ZM_74_2017Mária Švataráková Zmluva o nájme bytu č. 701/D12/2017 prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.7.201730.6.2020
ZMB_73_2017Martina Bednárová, MaduniceDodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D12/2008ukončenie nájomného vzťahu k obecnému NB0,00 €1.7.201730.6.2017
ZM_72_2017 Klaudia Rgová a Štefan RigoZmluva o nájme bytu č. 521/1D/2017-1prenájom obecného nájomného bytu0,00 €30.6.2017nestanovený
ZMB_71_2017Mária Lešinská, Mário Lešinský, MaduniceDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 521/1D/2017skončenie nájomného vzťahu k obecnému NB0,00 €30.6.201730.6.2017
ZM_70_2017Jozef Michálik a Jarmila MichálikováKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností uzavretá podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka prevod vlastníctva nehnuteľností novovzniknutých pozemkov p. č. 412/12,, 413/17, 413/18, 416/5 1 270,00 €27.6.2017nestanovený
ZM_69_2017Dobrovoľná požiarna ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 37027 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníkaDotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre DHZO Madunice3 000,00 €31.5.2017nestanovený
ZM_68_2017 COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 TrnavaZmluva o nájme č. 1200Prenájom pozemku od COOP Jednota Trnava, SD na zriadenie Detského ihriska na parc. č. 1774/167 v k. ú. Madunice 239,32 € (jednotková)31.5.201731.12.2027
ZM_67_2017 COOP Jednota Trnava, SD, Trojičné námestie 5915/9, 918 42 TrnavaZmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena na p. č. 1774/39 a p. č. 1774/41 v k. ú. Madunice pre COOP Jednota Trnava, spotrebného družstva , vlastníka kanalizačnej prípojky a kanalizačných šácht. 150,00 €31.5.2017nestanovený
ZM_66_2017TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyZmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov"SO 05 Kanalizácia" pre "Nový stavebný obvod IBV - 30 stavebných pozemkov Madunice"0,00 €16.5.2017nestanovený
ZM_65_2017TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79 PiešťanyZmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov"SO 04 Vodovod" pre "Nový stavebný obvod IBV - 30 stavebných pozemkov Madunice"0,00 €16.5.2017nestanovený
ZM_64_2017Jana OndrejkováZmluva o nájme bytu č. 701/D9/2017prenájom obecného nájomného bytu0,00 €28.4.2017nestanovený
ZMB_63_2017Janka MajgotováDodatok č. 13 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D9/2003skončenie nájomného vzťahu k obecnému NB0,00 €28.4.201730.4.2017
ZM_62_2017 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 PiešťanyDohoda č. 005/§50/NS/2017o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo ŠR a ESF3 165,00 €28.4.2017nestanovený
ZM_61_2017 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 PiešťanyDohoda č. 016/§50j/NS/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti zo ŠR a ESF11 659,44 €28.4.2017nestanovený
ZM_60_2017 Slovenský Červený kríž - ÚS Trnava, MS SČK MaduniceZmluva č. 6/2017/61 o poskytnutí účelovej dotácierealizácia projektov Deň zdravia, Prednáška (diabetes), BDK, Výročná schôdza 630,00 €26.4.2017nestanovený
ZMB_59_2017Helena JežováDodatok č. 2 Zmluva o nájme bytu č. 700/A7/2014predĺženie prenájmu obecného nájomného bytu0,00 €14.4.201730.4.2020
ZM_58_2017Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 BratislavaZáložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0099-PRB/2016/Zzabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa - 20 b. j., Vážska 521, Madunice 331 910,00 €7.4.2017nestanovený
ZM_57_2017Viessmann, s. r. o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 BratislavaServisná zmluva č. 01/03/2017/119 EQ 8900490383sevisné služby zariadení Viessmann na štadióne TJ0,00 €5.4.201713.12.2021
ZM_56_2017Telovýchovná jednota MaduniceDohoda o užívaní nebytových priestorovspôsob a podmienky užívania nebytových priestorov objektu Tribúny na p. č. 1758/2 a štadióna p. č. 1758/1 v k. ú. Madunice0,00 €23.3.2017nestanovený
ZM_55_2017ZJK Hlohovec, Stajňa PVOD Madunice, občianske združenieZmluva č. 4/2017/44 o poskytnutí dotáciepríprava areálu na športové a kultúrno-spoločenské akcie v roku 20171 060,00 €18.3.2017nestanovený
ZM_54_2017Dobrovoľný hasičský zbor MaduniceZmluva č. 2/2017/31 o poskytnutí dotácierealizácia projektu Mladí hasiči 900,00 €18.3.2017nestanovený
ZMB_53_2017Július ŠvikruhaDodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D2/2012predĺženie prenájmu obecného nájomného bytu0,00 €18.3.201714.5.2018
ZM_52_2017Poľovná spoločnosť Kochanova MaduniceZmluva č. 1/2017/17 o poskytnutí dotácieZachovanie genofondu a spoločenskej činnosti v obci Madunice 750,00 €16.3.2017nestanovený
ZM_51_2017Telovýchovná jednota MaduniceZmluva č. 3/2017/35 o poskytnutí dotácievyužitie športového areálu v obci, športovanie dospelých a mládeže12 600,00 €16.3.2017nestanovený
ZM_50_2017Základná organizácia Jednoty dôchodcov MaduniceZmluva č. 5/2017/60 o poskytnutí účelovej dotáciekultúrne vyžitie - Okresný ples seniorov, Posedenie s dôchodcami, Kúpanie s rehabilitačným cvičením 600,00 €16.3.2017nestanovený
ZM_49_2017Matúš JačekZmluva o nájme bytu č. 521/3A/2017prenájom obecného nájomného bytu 0,00 €15.3.201714.3.2020
ZM_48_2017Katolícka Jednota Slovenska, pobočka MaduniceZmluva č. 7/2017/62 o poskytnutí dotácieorganizácia podujatí Galavečer Jarmoku dobrej vôle a Jarmok dobrej vôle1 060,00 €15.3.2017nestanovený
ZM_47_2017Ing. Peter Horváth SHR, Slnečná 540/29, 924 01 GalantaZmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzavretá podľa ustanovenia § 50 v spojení s ustanovením § 151n a nasl. Občianskeho zákonníkazriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby1,00 €15.3.2017nestanovený
ZM_46_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvretá podľa zákona č. 351//2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovtelekomunikačné služby0,00 €4.3.2017nestanovený
ZM_45_2017Mária Lešinská, Mário Lešinský, MaduniceZmluva o nájme bytu č. 521/1D/2017Prenájom obecného nájomného bytu 0,00 €4.3.2017nestanovený
ZMB_44_2017Matúš ŠkrabákDodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu č. 701/D3/2009predĺženie prenájmu obecného nájomného bytu0,00 €2.3.201729.2.2020
ZMB_43_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_42_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_41_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_40_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_39_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_38_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_37_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_36_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_35_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_34_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
ZMB_33_2017Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisovposkytovanie internetových služieb0,00 €24.2.2017nestanovený
Položky 1-50 z 868
Zmluvy » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-2 z 2
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie0,00 €15.1.2013nestanovený
1/2012Matej Vančo - MAVA, A. S. Puškina 87/18, 922 42 Madunicenajomna zmluva o najme a podnajme nebytovych priestorovnajom a podnajom nebytovych priestorov1 633,64 €1.1.201331.12.2017
Položky 1-2 z 2

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

mh


webygroup

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 21.8.2017

meniny má: Jana

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý nepárny utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2017 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501

English version

5221068

Úvodná stránka