Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
MaduniceHľadať
 
 

ZMLUVY

Zmluvy » subjekt: Zmluvy » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 944
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZM_41_2018Mediatel spol. s r. o., Miletičova 21, 821 08 BratislavaZmluva o uverejnení inzercie (QUO-46563-B3G6/1)Zlaté stránky - firemný profil 60,00 €20.4.2018nestanovený
ZM_40_2018 SysMont s. r. o., Bernolákova 701/69,920 01 HlohovecZmluva o dielo a poskytovaní bezpečnostnej služby č. 02/2018 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb. v znení neskorších platných právnych predpisovdigitálny kamerový systém12 529,80 €19.4.2018nestanovený
ZMB_39_2018Enbra Slovakia, s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská BystricaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 572/16/RVN_BA/17rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla,BD Vážska 5210,00 €19.4.2018nestanovený
ZM_38_2018Peter IvaničkaDohoda o úhrade škodyzničenie lavičky MAKYS  321,60 €7.4.2018nestanovený
ZM_37_2018TKM - Tenisový klub Madunice, o. z. Zmluva č. 8/63/2018 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia - Bežné výdavky na prvotné zabezpečenie a rozvoj činnosti TKM - Tenisového klubu Madunice1 050,00 €6.4.2018nestanovený
ZM_36_2018CELLMED, s.r.o, MUDr. Ľubica Šišková, Gojdičova 1141/15E, 920 41 LeopoldovZmluva č. 1/112/2018 o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácieVykonávanie pracovnej zdravotnej služby 0,00 €5.4.2018nestanovený
ZM_35_2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j Dohoda č.č. 18/06/50j/8 6 704,28 €4.4.2018nestanovený
ZM_34_2018Slovenský červený kríž - ÚS Trnava, Miestny spolok Slovenského červeného kríža MaduniceZmluva č. 6/57/2018 o poskytnutí účelovej dotácieKurz prvej pomoci, Pohybom ku zdraviu, Meranie tlaku a cholesterolu, Nácvik resuscitácie 700,00 €4.4.2018nestanovený
ZM_33_2018Telovýchovná jednota MaduniceZmluva č. 3/10/2018 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia - využitie športového areálu v obci - športovanie dospelých a mládeže12 600,00 €4.4.2018nestanovený
ZM_32_2018Dominika PodkovčíkováZmluva o nájme bytu č. 521/1E/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €29.3.201831.3.2021
ZMB_31_2018Peter Košlab a manželkaDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 521/1E/2017ukončenie nájmu v obecnom nájomnom byte0,00 €29.3.201831.3.2018
ZM_30_20218Dobrovoľný hasičský zbor MaduniceZmluva č. 4/44/2018 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia - Mladí hasiči 800,00 €29.3.2018nestanovený
ZM_29_2018Základná organizácia Jednoty dôchodcov MaduniceZmluva č. 7/58/2018 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia - Aktivity pre relax a kultúrne vyžitie členov 650,00 €29.3.2018nestanovený
ZM_28_2018ZJK Hlohovec, Stajňa PVOD Madunice, občianske združenieZmluva č. 5/55/2018 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia - 20 rokov pôsobenia Zámockého jazdeckého klubu v obci Madunice1 000,00 €28.3.2018nestanovený
ZM_27_2018Poľovná spoločnosť Kochanova MaduniceZmluva č. 2/9/2018 o poskytnutí účelovej dotácieúčelová dotácia - Zachovanie genofondu a spoločenskej činnosti v obci Madunice 800,00 €28.3.2018nestanovený
ZM_26_2018Prima banka Slovensko. a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účtegrantový účet0,00 €28.3.2018nestanovený
ZM_25_2018Marta HuttováZmluva o nájme bytu č. 700/B8/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €28.3.2018nestanovený
ZM_24_2018FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 TrnavaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S18T100364 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513//1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovzber, odvoz, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov55 727,18 €27.3.201831.3.2019
ZM_23_2018A5ateliér architektúry a urbanizmu, Juraja Slottu 3, 917 01 TrnavaZmluva o dielo v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov"Spracovanie projektu pre stavebné povolenie s podrobným realizačným projektom: Cyklotrasa Leopoldov - Červeník - Madunice - Koplotovce - Drahovce, časť Madunice, Koplotovce a cyklomost cez rieku Váh medzi katastrami Madunice a Koplotovce"34 200,00 €23.3.2018nestanovený
ZM_22_2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)dodávka zemného plynu0,00 €7.3.201831.1.2019
ZM_21_2018Judita HeskováZmluva o nájme č. 418/2018 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011užívanie hrobového miesta č. A 18620,00 €3.3.2018nestanovený
ZM_20_2018Miroslav GalbičkaKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností uzavretá podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka predaj pozemku, parcela č. 412/3 750,00 €2.2.2018nestanovený
ZM_19_2018Veronika JakubekováKúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností uzavretá podľa § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka predaj pozemku, parcela č. 412/5 600,00 €2.2.2018nestanovený
ZM_18_2018Ľubomír ČimoZmluva o nájme bytu č. 701/D10/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_17_2018Agnesa KašičkováZmluva o nájme bytu č. 700/B1/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_16_2018Eva PolákováZmluva o nájme bytu č. 700/B5/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_15_2018Alena PolačikováZmluva o nájme bytu č. 700/B9/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_14_2018Branislav VančoZmluva o nájme bytu č. 701/C4/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_13_2018Martina DjedovičováZmluva o nájme bytu č. 701/C5/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_12_2018Lucia MrázováZmluva o nájme bytu č. 700/A8/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_11_2018Peter Eliš a manželkaZmluva o nájme bytu č. 700/A5/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_10_2018Marián Marcinka a manž.Zmluva o nájme bytu č. 700/A3/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_9_2018Erika GálikováZmluva o nájme bytu č. 700/A2/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_8_2018Marie JeškováZmluva o nájme bytu č. 700/B2/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2019
ZM_7_2018Janka DekanováZmluva o nájme bytu č. 701/D8/2018prenájom obecného nájomného bytu0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_6_2018Miriam ŠvikruhováZmluva o nájme bytu č. 700/B10/2018prenájom obecného nájomného bytu 0,00 €1.2.201831.1.2021
ZM_5_2018HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 PezinokZmluva o poskytnutí peňažného daru12. reprezentačný obecný ples 300,00 €30.1.2018nestanovený
ZM_4_2018Anna Polačiková Zmluva o nájme č. 416/2017 uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka a VZN obce č. 6/2011užívanie hrobového miesta č. A 21110,00 €23.1.2018nestanovený
ZM_3_2018Klaudia SchedlingováKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovnehnuteľnosť p. č. 1772/10 v k. ú. Madunice2 360,00 €16.1.2018nestanovený
ZM_2_2018Prima banka Slovensko. a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účtezriadenie grantového účtu0,00 €13.1.2018nestanovený
ZM_1_2018Lombard s.r.o., Školská 14, 921 01 PiešťanyNájomná zmluva č. 9917122001 uzavretá v zmysle § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisovposkytovanie internetového pripojenia0,00 €6.1.2018nestanovený
ZM_117_2017ELEKOS, Párovská 44, 949 01 NitraZmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. OZ v znení neskorších právnych predpisov, resp. podľa § 59 ods. 2 a nasl. zákona č. 79/2015 Z.spolupráca pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov 0,00 €4.1.2018nestanovený
ZMB_116_2017Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec - členské obce: Leopoldov, Bojničky, Červeník, Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, Kľačany, Koplotovce, Madunice, Merašice, Pastuchov, Ratkovce, Sasinkovo, Siladice, Tekolďany, Tepličky, Trakovice, Žlkovce, Drahovce, Sokolovce, KátlovceDodatok č. 1 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradunový účastník Zmluvy SOU (školský úrad), Obec Kátlovce0,00 €3.1.2018nestanovený
ZMB_115_2017Martin Palček a Veronika KošařováDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 521/1E/2016skončenie nájomného vzťahu k obecnému NB0,00 €23.12.2017nestanovený
ZM_114_2017Jaroslav GábrišKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovp. č. 1780/68 243,00 €23.12.2017nestanovený
ZM_113_2017Cyril PuteraKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovp. č. 1780/60 v k. ú. Madunice 382,50 €23.12.2017nestanovený
ZM_112_2017Peter Košlab a Ing. Veronika KošlabováZmluva o nájme bytu č. 521/1E/2017 prenájom obecného nájomného bytu0,00 €23.12.201731.12.2020
ZM_111_2017Emil Polakovič a Milada PolakovičováKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovnehnuteľnosť p. č.145/9 v k. ú. Madunice 152,00 €22.12.2017nestanovený
ZM_110_2017 Mikroregió Paradajs, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 LeopoldovZmluva o poskytnutí mimoriadneho členského príspevkuprojekt Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Mikroregiónu Paradajs4 000,00 €22.12.2017nestanovený
ZM_109_2017Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 01 TrnavaZmluva č. 49/TR/2017 o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017Dotácia "Kamerový monitorovací systém v obci Madunice II. etapa"10 000,00 €19.12.2017nestanovený
Položky 1-50 z 944
Zmluvy » subjekt: Harmónia Madunice a. s. » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-2 z 2
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2013ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektrickej energie0,00 €15.1.2013nestanovený
1/2012Matej Vančo - MAVA, A. S. Puškina 87/18, 922 42 Madunicenajomna zmluva o najme a podnajme nebytovych priestorovnajom a podnajom nebytovych priestorov1 633,64 €1.1.201331.12.2017
Položky 1-2 z 2

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2018 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501
webygroup
English version
ÚvodÚvodná stránka