Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Madunice

PREHĽAD VOLIEB

Vyhlásenie výsledkov

V komunálnych voľbách dňa 15.11.2014 bola za starostku obce Madunice zvolená Mgr. Alena Jelušová.

 

Volebné výsledky na starostu obce:

 

Mgr. Alena Jelušová, nezávislá kandidátka, 713 hlasov

JUDr. Oto Lobodáš PhD., KDH, 335 hlasov

 

Novozvolení poslanci OZ Madunice:

 

Bc.Božena Sviteková, SNS   494 hlasov

Ing.Peter Zachar, NEKA  463 hlasov
Zdenka Gabrišová, SDS  423 hlasov
Peter Brezovský, SDS  416 hlasov
JUDr.Oto Lobodáš PhD., KDH   416 hlasov
Ľuboš Polačik, SNS  405 hlasov
Mgr.Janka Pisariková, SNS  374 hlasov
Irena Elišová, SNS  337 hlasov
Milan Borovský, SMER-SD  300 hlasov

 

Náhradníci:

 

Jakub Škrabák, NEKA  293 hlasov
Peter Barčák, KDH  278 hlasov
Bc. Adriana Jadrná, KDH   261 hlasov
Bc. Peter Vachan, KDH   232 hlasov
Ing. Dagmar Slamková, SDS    222 hlasov
Jaroslav Šoka, SNS   203 hlasov
Miroslav Šoka, SNS   195 hlasov
Mgr. Martin Galbička, SIEŤ   181 hlasov
Miroslav Barkoci, Právo a Spravodlivosť   139 hlasov
Rudolf Rumančík, KDH   121 hlasov
Martin Vilhelm, Právo a Spravodlivosť   62 hlasov

 

-------------------------------------------------------------------------------

V Obci Madunice v dvoch volebných okrskoch bolo zapísaných 1692 voličov. Právo voliť v komunálnych voľbách 27.11.2010 využilo 702 voličov. Pre voľby do obecného zastupiteľstva odovzdali 675 platných hlasovacích lístkov a pre voľbu starostu 599 platných hlasovacích lístkov.
Vo volebnom období 2010 – 2014 bola zvolená starostka Obce Madunice:

Mgr. Alena Jelušová, nezávislá kandidátka s počtom platných hlasov 599

a kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva:

1. Božena Sviteková, SNS, 340 platných hlasov
2. Zdenka Gabrišová, ĽS-HZDS, 278 platných hlasov
3. Ing. Daniel Galbička. NEKA, 267 platných hlasov
4. Peter Brezovský, ĽS-HZDS, 256 platných hlasov
5. Mgr. Tomáš Pavlikovský, SNS, 249 platných hlasov
6. Irena Elišová, SNS, 233 platných hlasov
7. Milan Borovský, SMER-SD, 224 platných hlasov
8. Viera Hesková, KDH, 218 platných hlasov
9. Milan Rak, ĽS-HZDS, 218 platných hlasov

Náhradníci:

1. Mgr. Janka Pisariková, ĽS-HZDS, 210 platných hlasov
2. Ľubomír Vančo, ĽS-HZDS , 193 platných hlasov
3. Mgr. Alžbeta Brliťová, ĽS-HZDS, 176 platných hlasov
4. Tatiana Vančová, NEKA, 175 platných hlasov
5. Karol Kabát, NEKA, 147 platných hlasov
6. Bc. Peter Vachan, KDH, 141 platných hlasov
7. Ing. Dagmar Slamková, ĽS-HZDS, 137 platných hlasov
8. Peter Čerňanský, SNS, 127 platných hlasov
9. Miroslav Šoka, ĽS-HZDS , 117 platných hlasov
10. Zuzana Fodorová, SNS, 116 platných hlasov
11. Jaroslav Šoka, SNS, 110 platných hlasov
12. Rudolf Koprna, SNS, 105 platných hlasov
13. Mária Bačkádyová, ĽS-HZDS, 99 platných hlasov
14. Klaudia Repková, KDH, 97 platných hlasov
15. Anton Adamkovič, KDH, 90 platných hlasov
16. Rudolf Rumančík, KDH, 79 platných hlasov

 

Starostke obce a novozvoleným poslancom OZ gratulujeme a želáme im veľa energie a úspechov pri plnení úloh.

 

-------------------------------------------------------

Vyhlásenie kandidatúry

pre voľby starostky obce

v Obci Madunice


27. novembra 2010


Miestna volebná komisia v Maduniciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostky obce zaregistrovala kandidátku:

 

1. Alena Jelušová, Mgr., 54 r., kultúrnovýchovná pracovníčka, Madunice, 
                                 A. S. Puškina 551, nezávislá kandidátka

 

 

Vyhlásenie kandidatúry
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Obci Madunice

27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Maduniciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:


1. Anton Adamkovič, 52 r., rušňovodič, Madunice, J. Kráľa 583, KDH
2. Mária Bačkádyová, 48 r., fotografka, Madunice, Školská 149, ĽS - HZDS
3. Milan Borovský, 58 r., vodič, Madunice, Vážska 506, SMER - SD
4. Peter Brezovský, 51 r., súkromný podnikateľ, Madunice, Mlynárska 304, ĽS - HZDS
5. Alžbeta Brliťová, Mgr., 25 r., politologička, Madunice, Železničná 97, ĽS - HZDS
6. Peter Čerňanský, 63 r., prevádzkový pracovník, Madunice, Veľká ulička 548, SNS
7. Irena Elišová, 59 r., prevádzková pracovníčka, Madunice, SNP 577, SNS
8. Zuzana Fodorová, 71 r., dôchodkyňa, Madunice, Osloboditeľov 248, SNS
9. Zdenka Gabrišová, 55 r., pracovníčka v MŠ, Madunice, SNP 578, ĽS - HZDS
10. Daniel Galbička, Ing., 47 r., technik IWE, Madunice, Školská 159, nezávislý kandidát
11. Viera Hesková, 67 r., učiteľka na dôchodku, Madunice, SNP 286, KDH
12. Karol Kabát, 72 r., podnikateľ, Madunice, M. R. Štefánika 645, nezávislý kandidát
13. Rudolf Koprna, 68 r., dôchodca, Madunice, SNP 257, SNS
14. Tomáš Pavlikovský, Mgr., 25 r., špeciálny pedagóg, Madunice, Vážska 524, SNS
15. Janka Pisariková, Mgr., 49 r., štátna zamestnankyňa, Madunice, J. Kráľa 582, ĽS - HZDS
16. Milan Rak, 31 r., profesionálny vojak, Madunice, Vážska 526, ĽS - HZDS
17. Klaudia Repková, 31 r., manažérka, Madunice, A. Dubčeka 662, KDH
18. Rudolf Rumančík, 57 r., živnostník, Madunice, Školská 178, KDH
19. Dagmar Slamková, Ing., 48 r., štátna zamestnankyňa, Madunice, J. Kráľa 609, ĽS - HZDS
20. Božena Sviteková, 48 r., zdravotná sestra, Madunice, Ľ. Štúra 204, SNS
21. Jaroslav Šoka, 49 r., zámočník, Madunice, SNP 592, SNS
22. Miroslav Šoka, 51 r., stolár, Madunice, Osloboditeľov 225, ĽS - HZDS
23. Peter Vachan, Bc., 33 r., IT manažér, Madunice, J. Kráľa 772, KDH
24. Ľubomír Vančo, 59 r., technik, Madunice, Vážska 558, ĽS - HZDS
25. Tatiana Vančová, 35 r., účtovníčka, Madunice, Osloboditeľov 242, nezávislá kandidátka


V Maduniciach
Dátum: 07.10.2010


_______________________
Monika Balažovičová
predsedníčka MVK

 


------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obecné zastupiteľstvo v Maduniciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 21.09.2010 pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010 určilo počet poslancov 9, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode vytvorenom pre celú obec.


Mgr. Alena Jelušová
starostka obce
 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov Obce Madunice pre voľby do orgánov
samosprávy obcí,

ktoré sa budú konať 27.novembra 2010.

Obec Madunice podľa § 16 odst. 9 zákona SNR č.346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších

predpisov  oznamuje, že k 25.8.2010

má 2130 obyvateľov.

 

 

 

225/2010

R O Z H O D N U T I E

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 19. mája 2010

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí,
určujem
deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.

 

Pavol Paška v. r.

 

-------------------------------------------------

 

Referendum

 

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010.

 

-------------------------------------------------

 

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 36/2010 Z. z. zo dňa 1. februára 2010 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Deň volieb určil na sobotu 12. júna 2010.

Voľby sa vykonajú v súlade so zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

V Obci Madunice máme vytvorené dva volebné okrsky:

1. Základná škola Jána Hollého s MŠ Madunice, Železničná 102

2. Obecný úrad Madunice, P. O. Hviezdoslava 8/368

Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.

 

Občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti a chcú si uplatniť svoje volebné právo, majú možnosť nahlásiť sa na obecnom úrade na prenosnú volebnú urnu. Nahlásiť ich môžu aj príbuzní a známi priamo vo volebnej miestnosti a členovia OVK prídu za nimi s prenosnou volebnou urnou.

 

-------------------------------------

Výsledky

 

V 2 okrskoch bolo zapísaných 1694 voličov, z toho odovzdalo svoj hlas vo voľbách
do NR SR dňa 12. júna 2010 1023 oprávnených voličov, podiel v percentách
predstavoval 60,38 %. Po zistení výsledkov hlasovania členmi okrskových
volebných komisií podpísané zápisnice odovzdali predsedovia za Obec Madunice
1003 platných hlasov pre jednotlivé politické strany a hnutia nasledovne:

1. EDS - 3 hlasy, 0,29 %
2. Únia - 4 hlasy, 0,39 %
3. SRK - 2 hlasy, 0,19 %
4. Paliho Kapurková - 5 hlasov, 0,49 %
5. SaS - 122 hlasov, 12,16 %
6. SDĽ - 16 hlasov, 1,59 %
7. SMK – MKP - nezískala žiadny hlas
8. ĽS - HZDS - 51 hlasov, 5,08 %
9. KSS - 10 hlasov, 0,99 %
10. SNS 86 - hlasov, 8,57 %
11. ND - 43 hlasov, 4,28 %
12. ZRS - 1 hlas, 0,09 %
13 . KDH - 77 7,67 %
14 . ĽSNS - 23 hlasov, 2,29 %
15 . SDKÚ - DS 103 hlasov, 10,26 %
16 . AZEN - nezískala žiadny hlas
17 . SMER - 452 hlasov, 45,06 %
18 . MOST - HÍD 5 hlasov, 0,49 %

 

...................................................................................................................................


VOĽBY POSLANCOV DO EP 6.6.2009
Výsledky v Obci Madunice

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1 663

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 260

Počet odovzdaných obálok 260

Počet platných hlasov spolu 250

% účasti 15,63

1. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
ĽS-HZDS - 45 hlasov
2. Sloboda a Solidarita
SaS - 9 hlasov
3. SMER - sociálna demokracia
SMER - 100 hlasov
5. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
SDKÚ-DS - 30 hlasov
6. Demokratická strana
DS - 2
11. Komunistická strana Slovenska
KSS- 1 hlas
13. Slovenská národná strana
SNS- 21 hlasov
16. Slobodné Fórum
SF - 2 hlasy
17. Kresťanskodemokratické hnutie
KDH - 40 hlasov


--------------------


Zvolení poslanci Európskeho parlamentu1. Edit Bauer 10.Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

2. Monika Flašíková - Beňová 3. SMER - sociálna demokracia


3. Sergej Kozlík 1. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko


4.
Eduard Kukan
5
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
5.
Vladimír Maňka
3
SMER - sociálna demokracia
6.
Alajos Mészáros
10
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
7.
Miroslav Mikolášik
17
Kresťanskodemokratické hnutie
8.
Katarína Neveďalová
3
SMER - sociálna demokracia
9.
Jaroslav Paška
13
Slovenská národná strana
10.
Monika Smolková
3
SMER - sociálna demokracia
11.
Peter Šťastný
5
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
12.
Boris Zala
3
SMER - sociálna demokracia
13.
Anna Záborská
17
Kresťanskodemokratické hnutie

 

 

R O Z H O D N U T I E
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. januára 2009
o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 2 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
v y h l a s u j e m
voľbu prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m
deň konania voľby na sobotu 21. marca 2009.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 4. apríla 2009.
Pavol Paška v. r.

--------------------------------------------------------------------------------------------


I N F O R M Á C I A
o čase a mieste konania voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Obec Madunice

podľa § 4 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná
v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať
v sobotu 4. apríla 2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:
miestnosť na prízemí v zasadačke Obecného úradu Madunice pre
voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky bývajúcich v Obci Madunice.

 


V Maduniciach
Dátum: 9. februára 2009


Mgr. Alena Jelušová
starostka obce

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

 

1. BOLLOVÁ Dagmara, PaedDr., 66 r., vysokoškolský pedagóg, Senica

2. GAŠPAROVIČ Ivan, doc. JUDr., CSc., 67 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava

3. MARTINÁKOVÁ Zuzana, 47 r., novinárka, Bratislava

4. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 70 r., vysokoškolský profesor, Bratislava

5. MIKLOŠKO František, RNDr., 61 r., poslanec Národnej rady SR, Bratislava

6. RADIČOVÁ Iveta, prof. PhDr., PhD., 52 r., sociologička, Nová Dedinka

7. SIDOR Milan, PhDr., CSc., 58 r., vysokoškolský pedagóg, Prešov

 

 

Prezident SR Ivan Gašparovič zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb a stal sa prezidentom Slovenskej republiky na najbližších päť rokov.

Ivan Gašparovič získal v druhom kole prezidentských volieb 1.234.787 hlasov, čo predstavuje 55,53 percenta.
 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

mh


webygroup

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 25.6.2017

meniny má: Olívia, Tadeáš

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý nepárny utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2017 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501

English version

4708512

Úvodná stránka