Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Madunice

INFORMATÓRIUM

I n f o r m á c i e  o  o b c i  M a d u n i c e

 Rozloha katastra obce Madunice v ha je 1199 ha. Jej nadmorská výška je 148 metrov nad morom.

 Počet obyvateľov k 31. decembru 2004 je 2040.

 Kód obce Madunice je 507 288.

 IČO obce je 312738

 DIČ obce je 2021268106

 Prírastok obyvateľov od roku 1989 je 935 ľudí, úbytok od roku 1989 je 924 ľudí.

 Prvá zmienka o vzniku obce sa datuje od roku 1113.

 V obci sa nachádza lekáreň, zdravotné stredisko, poštový úrad, farský úrad.

 V obci sú poskytované stravovacie služby (reštaurácie), kaderníctvo, krajčírske služby, stávková kancelária a penzión s možnosťou ubytovania.

 Základná a materská škola sa nachádzajú v obci.

 Čo sa týka náboženských priestorov, v obci sa nachádza rímskokatolícky kostol, fara a cintorín.

 Obcou prechádza cesta prvej triedy 1/61, prechádza tadiaľto 76 autobusových spojov v priebehu týždňa.

 Vo vzdialenosti 1 km od obce je železničná zastávka.

 Obec má vlastný zdroj vody. Vodovod je ukončený v celej obci od roku 1965, rozvod plynu je v celej obci ukončený od roku 1995. V obci je od roku 2001 ukončená čistička odpadových vôd a kanalizácia funguje v celej v obci.

 Prevažujúci spôsob vykurovania v obci je – plynové vykurovanie.

 V obci je vzdušné vedenie elektrickej energie, je tu taktiež telefónny rozvod

 Čo sa týka regionálnych trás infraštruktúry obcou prechádzajú:

• 2 telekomunikačné trasy (podľa údajov obecného úradu)
• 110kV rozvodňa a do nej zaúsťujúce 110kV vzdušné vedenia. Ide o 5 dvojitých 110kV vzdušných vedení a to konkrétne vedenia č 8504, 8503, 8744, 8743, 8849, 8312, 8770, 8310, 8797 a 8814.
• 12 transformačných staníc 22 kV/0,4kV napájaných z dvoch VN (vysokého napätia) vedení č. 289 a 4. 234
• distribučná rozvodná sieť nízkeho napätia v obci zabezpečujúca dodávku elektrickej energie maloodberateľom

 V katastri obce nie je riadená skládka odpadu, odpad sa odváža do vzdialenosti 20 km na riadenú skládku odpadu do Zavara.

 K dominantám a atraktívnym stavbám obce možno zaradiť kostol a kultúrny dom.

 Ku kultúrno-historickým hodnotám obce možno zaradiť – faru, kostol, sochu Jána Hollého, Sochu sv. Jána Nepomuckého, súsošie sv. Vendelína, Floriána a Rócha, pomník padlým vojakom v 1. sv. vojne, pamätnú izbu Jána Hollého, oltár v kostole, Madunickú izbu z obdobia po 1. sv. vojne

 Čo sa týka verejných priestranstiev v obci sa nachádza záhrada Jána Hollého a park vedľa kultúrneho domu. 


 Charakter zástavby v obci je zástavba rodinnými domami.


 V obci sa pravidelne konajú nasledujúce výročné udalosti:
• Vatra zvrchovanosti
• Cibuľové slávnosti
• Cibuľový parkúr – jazdecké preteky
• Detské športové hry


 V obci pôsobia tieto obecné spolky a záujmové združenia:
• Poľovná spoločnosť Kochanova, ktorá má 20 členov
• Katolícka jednota Slovenska, pob. Madunice má 100 členov
• Jednota dôchodcov, ktorá má 160 členov
• Dychovka Selanka, ktorá má 15 členov
• Miestny spolok slovenského červeného kríža, ktorý má 187 členov. Tento spolok organizuje 4-krát do roka spoločné darovanie krvi

 Je tu športový klub TJ Madunice, ktorý sa venuje futbalu. Skladá sa z:
o A - mužstva,
o Dorastu
o Žiakov


 Z vedľajších území sa prenáša znečistenie ovzdušia, ktoré znečisťuje Zentiva, a. s. Hlohovec – tuhé látky., Bekaert a. s. Hlohovec – NOx, SO2, CO.

 V katastri obce sa nenachádzajú žiadne chránené územia prírody, žiadne chránené prírodné zdroje, žiadne ochranné pásma objektov, žiadne ochranné lesy a lesy zvláštneho určenia.

 Katastrom obce prechádza celoslovenský biokoridor rieka Váh, ktorý sa dá spolu s miestnymi štrkoviskami zaradiť k hodnotným prírodným celkom.

 V obci pôsobí Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, ktoré sa zaoberá pestovaním poľných plodín, zeleniny (hlavne cibule), olejnín a cukrovej repy, množením osiva, chovom kráv na mlieko, odrodovými pokusmi cibule (7 druhov).

 V obci sú veľmi dobré podmienky pre rybolov a poľovníctvo. Existuje tu poľovnícky spolok Kochanova. Tieto aktivity možno vykonávať v oblasti okolo rieky Váh a na miestnych štrkoviskách.

 Obyvatelia obce môžu presadzovať svoje podnety a názory na ďalší rozvoj obce prostredníctvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, publikovania do obecných novín, písomným podaním podnetu na obecný úrad.

 Obec Madunice je od roku 1991 členom regionálneho združenia ZMO región JE Jaslovské Bohunice.


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

mh


webygroup

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 24.5.2017

meniny má: Ela

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý nepárny utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je od 1. marca 2017 otvorený každý utorok od 13.00 h do 17.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h; Bližšie v sekcii odpady, príloha k VZN č. 4/2015

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501

English version

4452831

Úvodná stránka