Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Madunice

O službe SMS-info

Vážení občania, 

Obec Madunice Vám ponúka možnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy obce 

prostredníctvom SMS a/alebo e-mailových správ, podľa vlastného výberu.

Pre odber správ zaregistrujte svoje telefónne číslo alebo emailovú adresu na stránke:

http://sms-info.eu/spravy/odosielatel/madunice

Alternatívne nám môžete svoju požiadavku na odber správ nahlásiť
aj na emailovú adresu madunice@madunice.sk alebo telefonicky na čísle 033/7431 123.

 

Súbor na stiahnutie SMS-info - návratka.docx SMS-info - návratka.docx (29.8 kB)

Dotazník obyvateľov okresov Hlohovec a Piešťany

Mikroregión Paradajs, na území ktorého žijete v súčasnosti pripravuje rozvojový dokument, na základe ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z EÚ na financovanie projektov pre podnikateľov, obce, poľnohospodárov a občianske združenia v obciach Banka, Červeník, Drahovce, Horné Trhovište, Hubina, Jalšové, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Moravany nad Váhom, Ratnovce a Sokolovce. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, predškolského vzdelávania, či zvyšovania kvality života v našich obciach prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejnej zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok alebo tiež budovaním cyklotrás, a pod.

Pri plánovaní toho, čo sa v skutočnosti podporí, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho mikroregiónu. Zapojte sa teda aj Vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu.

 

D o t a z n í k

V ktorej obci/meste Mikroregiónu Paradajs žijete? *

[Madunice]

Pohlavie

[ ] Muž

[ ] Žena

Vek

[ ] do 14 rokov

[ ] od 15 - 25 rokov

[ ] od 26 - 40 rokov

[ ] od 41 - 55 rokov

[ ] od 56 - 64 rokov

[ ] nad 64 rokov

Vaše postavenie na trhu práce

[ ] študent

[ ] zamestnanec

[ ] podnikateľ - živnostník

[ ] podnikateľ - zamestnávateľ (zamestnáva 1 a viac osôb)

[ ] materská/rodičovská dovolenka

[ ] nezamestnaný

[ ] dôchodca

[ ] Iné:

Čo je podľa Vás najväčšou zaujímavosťou Vašej obce/mesta? Čo sa Vám páči ?

Čo je silnou stránkou Vašej obce / mesta?

[ ] Príroda a podmienky pre cestovný ruch

[ ] Čistota a poriadok, zdravé životné prostredie

[ ] Infraštruktúra (cesty, vodovod, kanalizácia, elektrická energia, plyn, internet, a pod.)

[ ] Sociálne služby (zdravotníctvo, starostlivosť o sociálne odkázaných občanov, a pod.)

[ ] Bohatá história, zachovávanie zvykov a tradícií, organizovanie kultúrnych podujatí

[ ] Veľa podnikateľov vyrábajúcich výroby a poskytujúcich služby

[ ] Aktívni obyvatelia a občianske združenia pôsobiace v obci / meste / regióne

[ ] Poľnohospodárstvo a lesníctvo

[ ] Iné:

Čo je slabou stránkou Vašej obce / mesta ? Čo sa Vám nepáči ?

[ ] Nedostatok pracovných miest

[ ] Nedostatočne vybudovaná infraštruktúra (cesty, vodovod, kanalizácia a pod.)

[ ] Nízka úroveň a nedostatok sociálnych a zdravotných služieb (zdravotníctvo, starostlivosť o seniorov, zdravotne postihnutých a pod.)

[ ] Nedostatočné možnosti pre trávenie voľného času detí a mládeže

[ ] Nedostatok a nízka úroveň služieb (služby cestovného ruchu, obchod, pneuservis, kaderníctvo, krajčírstvo, remeselné služby, a pod.)

[ ] Kvalita životného prostredia a znečistenie odpadmi

[ ] Nedostatok priestorov pre činnosť spolkov, združení, aktívnych skupín obyvateľov

[ ] Iné:

Čo vo Vašej obci / meste prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov ?

[ ] Podpora podnikania a tvorby pracovných miest

[ ] Budovanie infraštruktúry (cesty, vodovod, kanalizácia, plyn, internet a pod.)

[ ] Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

[ ] Rozvoj cestovného ruchu

[ ] Lepšie možnosti pre činnosť občianskych združení a aktívnych obyvateľov

[ ] Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev vrátane bezpečnosti na cestách

[ ] Budovanie cyklotrás a náučných chodníkov

[ ] Čisté a upravené verejné priestranstvá a parky s množstvom zelene

[ ] Iné:

 

Ďakujeme. Vyplnený dotazník pošlite na adresu: mikroregionparadajs@gmail.com  

 

 

Novoročný ohňostroj - 1.1.2017

Novoročný ohňostroj - 1.1.2017
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017

 
 
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017

 
 
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017
Novoročný ohňostroj - 1.1.2017

 
 

 
Položky 1-12 z 20

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster

mh


webygroup

Navštívte našu fotogalériu

dnes je: 19.2.2017

meniny má: Vlasta

HARMONOGRAM VÝVOZOV ODPADOV

Separovaný zber vriec - raz mesačne vo štvrtok =================== Odvoz komunálneho odpadu - každý nepárny utorok ===================

ZBERNÝ DVOR

je zatvorený do 1. marca 2017

Verejné osvetlenie

Poruchy verejného osvetlenia hláste u pána Petra Dolníka na tel. č. 0905 623 501

English version

4014579

Úvodná stránka